Wetsvoorstel beperkte gemeenschap van goederen - maatwerk blijft nodig

26 mei 2016
Wet- en regelgeving

Bij de Eerste Kamer ligt momenteel het wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen. Vanaf de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie geldt nu nog automatisch de gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden, óók die voor het huwelijk privébezit waren van een van de partners, gemeenschappelijk bezit worden. Alleen schenkingen en nalatenschappen zijn daarvan uitgesloten, als de schenker of overledene dat met een zogenaamde uitsluitingsclausule vastlegde. (Aanstaande) echtgenoten die niet willen dat alles gemeenschappelijk wordt, kunnen bij de notaris huwelijkse voorwaarden opstellen.

Portretfoto van René Scharro
René Scharroo Senior belastingadviseur
Handtekening onder huwelijksovereenkomst

Beperking gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer stemde onlangs al in met het wetsvoorstel, dat de beperkte gemeenschap als basisstelsel introduceert. (Ondernemings)vermogen dat vóór het huwelijk privévermogen is, blijft dat ook tijdens het huwelijk en hoeft bij een echtscheiding niet te worden gedeeld met de ex-partner. Ook erfenissen en schenkingen, ontvangen tijdens het huwelijk, blijven privé; tenzij de erflater of schenker bepaalt dat het in de gemeenschap van goederen mag vallen (insluitingsclausule).

Als de wet Beperking gemeenschap van goederen wordt ingevoerd, delen echtgenoten in het geval van een echtscheiding alleen de inkomsten, bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen of gemaakt. Het blijft wel mogelijk om afwijkende afspraken vast te leggen.

Maatwerk blijft nodig

Om discussie bij een (echt)scheiding te voorkomen, is het belangrijk bij aanvang van het huwelijk of partnerschap duidelijk vast te leggen wat van de een en wat van de ander is. Ook tijdens het huwelijk is een goede administratie van belang.

Mocht het huwelijk eindigen door echtscheiding en kan geen van beiden het eigendom bewijzen en bereikt u geen overeenstemming over de verdeling, dan wordt het aangemerkt als gemeenschapsgoed. Het moet dan alsnog worden verdeeld, terwijl u dat bij aanvang van het huwelijk niet voor ogen had. ABAB Accountants en Adviseurs kan u begeleiden bij het opmaken van een vermogensopstelling.

Alleen het voorhuwelijks ondernemingsvermogen wordt in het wetsvoorstel uitgesloten van de gemeenschap van goederen. Mocht u tijdens uw huwelijk een onderneming starten, dan valt dat wel in de gemeenschap van goederen, tenzij u voor of tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden laat opstellen.

Op dit moment is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet het voorstel nog aannemen, vervolgens wordt de wettekst ondertekend door de koning en de minister en daarna opgenomen in het Staatsblad, waarna de wet in werking kan treden. De nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op huwelijken die worden gesloten na de inwerkingtreding van deze wet.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharro
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan