Werken met stagiairs op de manege

5 augustus 2022
Artikel

Regelmatig krijgen onze adviseurs de vraag met welke aspecten een manege rekening moet houden als zij werken met (buitenlandse) stagiairs. Deze stagiairs melden zich vaak zelf aan. Ze zijn meestal niet verbonden aan een opleiding of onderwijsinstelling, maar komen om zelf beter te leren paardrijden. Hoe zit het dan met wet- en regelgeving?

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Stal met paarden

Stagiairs helpen mee op de manege en ontvangen als tegenprestatie gratis kost en inwoning. Ook komt het voor dat de stagiair tijdens de stage zijn of haar eigen paard kosteloos mag stallen op de manege. In dit artikel leest u over de belangrijkste fiscale aspecten waarmee u als manegehouder in dergelijke gevallen rekening moet houden.

Loonheffingen

Ontvangt de stagiair een beloning, dan kan dat fiscale gevolgen hebben voor u. Een stagebeloning hoeft niet (alleen) te bestaan uit geld. Ook vergoedingen in natura, zoals kost en inwoning of het gratis stallen van een paard kunnen vormen van beloning zijn voor de Belastingdienst. U bent verplicht om loonheffingen in te houden op de stagebeloning als er met de stagiair een echte of een fictieve dienstbetrekking bestaat. Als de stagiair een normaal loon ontvangt voor de uren die hij werkt, heet dat een echte dienstbetrekking. Is de beloning lager dan het wettelijk minimumloon, dan is sprake van een fictieve dienstbetrekking. Ontvangt de stagiair uitsluitend een kostenvergoeding? Dan hoeft u geen loonheffingen in te houden. Wel moet u dan kunnen aantonen dat deze kostenvergoeding niet méér bedraagt dan de werkelijk gemaakte kosten.

Betaalt u de stagebeloning rechtstreeks aan de school of het stagefonds van de school (en dus niet aan de stagiair), dan hoeft u geen loonheffingen in te houden. Daarbij gelden wel enkele administratieve voorwaarden. 

Als u gratis maaltijden en huisvesting biedt aan een stagiair uit Nederland, dan is dat, uitzonderingen daargelaten, (belast) loon. Het gratis stallen van het paard wordt in alle gevallen gezien als loon. Voor buitenlandse stagiairs kunt u in sommige gevallen een beroep doen op een versoepelde regeling.

Buitenlandse stagiairs

Buitenlandse stagiairs maken extra kosten die verband houden met het verblijf buiten het land van herkomst. Die kosten (zoals huisvesting) mag u belastingvrij vergoeden. Een vergoeding voor maaltijden zal wel belast loon vormen. Onder bepaalde omstandigheden maakt de Belastingdienst hier een uitzondering op en hoeft u geen loonheffingen in te houden:

 • De stagebeloning is een vergoeding voor kosten van levensonderhoud of zakgeld (maximaal € 100 per maand).
 • Op verzoek kunt u de bonnetjes van deze kosten laten zien.
 • De stagiair verblijft maximaal 6 maanden in Nederland en besteedt meer dan 50% van de voor de werkzaamheden beschikbare tijd gebruiken voor de opleiding of stage.

Er gelden nog enkele aanvullende (administratieve) voorwaarden, onze belastingadviseurs kunnen u hierover informeren. Belangrijk hierbij is dat als voor de stagiair geen tewerkstellingsvergunning is vereist, u alleen in aanmerking komt voor de versoepelde regeling, als de stage samenhangt met een opleiding aan een onderwijsinstelling. Daarom is het essentieel om vooraf te achterhalen in welk kader de stage plaatsvindt.

Overige aandachtspunten bij inzet buitenlandse stagiairs

Voor u zijn dit nog enkele belangrijke punten om rekening mee te houden bij de inzet van buitenlandse stagiairs:

 • Voor stagiairs van buiten de Europese Unie moet u nagaan of een tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning nodig is.
 • Voor stagiairs buiten de Europese Unie gelden minimale inkomenseisen. Zo moet de stagebeloning ten minste 50% bedragen van het wettelijk minimumloon.
 • U moet op basis van de internationale regelingen over sociale zekerheid beoordelen of er premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en/of ZVW moet worden ingehouden en afgedragen.

Werkt u met (buitenlandse) stagiairs, dan kan dat uiteenlopende fiscale en juridische gevolgen hebben voor u. Daarbij speelt het thuisland van de stagiair een belangrijke rol. Houd hier rekening mee als u stagiaires inzet op uw bedrijf. 

Wilt u meer weten over het werken met (buitenlandse) stagiairs op de manege? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Bent u btw verschuldigd?

Een stagiair is geen btw-ondernemer en wordt dat ook niet door de verrichte arbeid op uw manege. Als u voor dezelfde arbeid een ondernemer zou inschakelen, dan zou u hiervoor een factuur ontvangen waarop wél btw vermeld zou staan. Maar omdat een stagiair geen btw-ondernemer is, bent u, noch de stagiair, btw verschuldigd over de vergoeding of hetgeen u gratis verstrekt (bijvoorbeeld kost en inwoning).

U bent wel btw-ondernemer. Wat betekent dat voor de prestaties die u aan de stagiair verleent? Het bieden van onderdak aan de stagiair (ook al is deze vaak gratis) is een prestatie waaraan een voor de btw strikt genomen een ‘prijskaartje’ moet hangen. U biedt technisch gezegd het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden. De Belastingdienst zou het standpunt in kunnen nemen dat u hiervoor btw bent verschuldigd, maar dit ligt niet voor de hand. Een dergelijk standpunt is ons ook niet bekend.

Mocht de Belastingdienst tegen onze verwachting in een dergelijk standpunt innemen, dan komt u in aanmerking voor toepassing van het 9%-tarief.

Kortom, voor de btw voorzien wij geen specifieke issues waarmee u rekening moet houden bij de vergoedingen en verstrekkingen aan uw (buitenlandse) stagiaires. Wilt u meer weten? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.

Subsidie voor praktijkleren

Binnen de paardenhouderij is het lastig om aan vakbekwaam personeel te komen. Het is de verantwoordelijkheid van de sector om samen met opleidingsinstellingen te zorgen dat vraag en aanbod op de hippische arbeidsmarkt in evenwicht zijn.

U kunt daaraan bijdragen door stagiaires op te leiden. De overheid biedt een vergoeding aan ter compensatie voor de tijd die u steekt in de begeleiding van de leerlingen, namelijk subsidie voor praktijkleren. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per begeleide leerling en is afhankelijk van het aantal weken dat u de leerling heeft begeleid.

Voor leerlingen afkomstig van de volgende opleidingen kunt u deze subsidie aanvragen:

 • Mbo bbl-trajecten (beroepsbegeleidende leerweg)
 • Vmbo bbl-trajecten
 • Voortgezet speciaal onderwijs (vso)
 • Praktijkonderwijs (pro)
 • Entree- opleiding in het vmbo

U kunt pas na afloop van het schooljaar (van juni tot medio september) subsidie aanvragen..

Wilt u meer weten over mogelijke subsidies voor stagiaires? Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies bij Epiic, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu