Werken met 50-plussers: financieel voordeel voor u als werkgever

29 november 2016
Artikel

Voor oudere werkzoekenden is het moeilijker om aan een baan te komen. De overheid, het UWV en MKB-Nederland voerden verschillende regelingen in om het in dienst nemen van 50-plussers te stimuleren. Een overzicht.

Portretfoto van John Jorissen
Geschreven door:
John Jorissen Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Hand met pen

Mobiliteitsbonus

Als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder aanneemt, komt u mogelijk in aanmerking voor de mobiliteitsbonus. Dit betekent dat u tot drie jaar lang maximaal € 7.000 aan premiekorting mag rekenen. Dit bedrag, of € 583,34 per maand, mag u aftrekken van de basispremie WAO/IVA/WGA. Voorwaarde is dat uw werknemer een doelgroepverklaring heeft waarin staat dat hij op de dag van zijn indiensttreding recht had op een uitkering. Dit kan een uitkering vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of als nabestaande zijn.

Scholingsvoucher

Neemt u een oudere werknemer in dienst, maar heeft hij bij- of omscholing nodig? Dan kunt u een scholingsvoucher krijgen van het UWV. Deze voucher draagt maximaal € 1.000 bij aan een opleiding van een 50-plusser. Voorwaarde is dat de werknemer uit een uitkeringssituatie komt en u hem voor minimaal drie maanden in dienst neemt voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering ontvangt. Hierbij geldt in ieder geval een minimum van 12 uren per week. De voucher is bedoeld voor opleidingen van maximaal één jaar en waarvan uw werknemer een erkend diploma of certificaat ontvangt.

Loonkostensubsidie

Mogelijk komt ook uw gemeente u financieel tegemoet wanneer u een 50-plusser aanneemt. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen subsidies beschikbaar te stellen om de afstand van oudere werkzoekenden tot de arbeidsmarkt te verkorten. Raadpleeg de website van uw gemeente voor meer informatie over de lokale mogelijkheden en bijbehorende voorwaarden.

Compensatieregeling

Hoewel de kans op ziekte bij ouderen niet hoger is dan bij jongeren, is de kans op langdurige uitval wel groter. Om te voorkomen dat werkgevers om die reden geen 50-plussers aannemen, loopt tijdelijk de compensatieregeling oudere werknemers. Deze regeling houdt in dat als uw werknemer binnen vijf jaar na indiensttreding langdurig ziek wordt, het UWV de loonbetaling vanaf de dertiende ziekteweek overneemt. Hierdoor is uw risico beperkt tot 13 weken, terwijl dat voor jongere werknemers kan oplopen tot 104 weken. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de werknemer vóór 8 juli 1954 geboren zijn, moet hij minimaal 52 aangesloten weken werkloos zijn geweest en moet hij tot indiensttreding een WW-uitkering ontvangen.

Wilt u meer weten over werken met 50-plussers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail John
Portretfoto van John Jorissen
Manager ABAB Salaris- en Personeelsdiensten
Bel
076-5438043
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan