'We zijn kritisch in het aanvragen van kredieten en subsidies'

1 juni 2022
Referentie

Een bedrijf opzetten voor de ontwikkeling van één enkele, innovatieve machine. Ondernemersechtpaar Ad Vermeer en Thérèse van Vinken liepen al jaren rond met de plannen en in 2014 zetten zij de eerste stap: onder de bedrijfsnaam Cerescon ontwikkelen de ondernemers een automatische, selectieve aspergeoogstmachine. De alfaversie is inmiddels uitgebreid getest, komend voorjaar testen enkele grote aspergetelers de bètaversie. Innoveren kost veel geld. Geen wonder dus dat de ondernemers op zoek gingen naar verschillende financieringsvormen. En daar bleek de samenwerking met ABAB Accountants en Adviseurs uitkomst te bieden. 

In gesprek met:
Ad Vermeer en Thérèse van Vinken, Cerescon
Eigenaar Cerescon met aspergeoogstmachine

Machinebouwer Ad Vermeer kreeg het idee ooit door zijn broer, een aspergeteler. Die klaagde erover hoe omslachtig het handmatig oogsten van asperges was en hoe handig het zou zijn als je de asperges ondergronds zou kunnen detecteren. Zo zou de oogst zowel kwalitatief als kwantitatief verbeteren. Ad ging op onderzoek uit en kwam erachter dat er zulke machines bestonden, maar dat die uitgingen van vision; detectie met een camera. Dat vond hij een minder goed concept: je ziet de asperge dan per definitie te laat; de asperge is al bovengronds. En dus bedacht hij een beter concept: een machine die is uitgerust met sensoren die onder de grond vaststellen of de asperge klaar is om te oogsten. Een geïntegreerde robot steekt de asperge vervolgens. Dit alles gebeurt op een constante snelheid van 0,5 meter per seconde. De machine wordt aangedreven door een tractor. Inmiddels is Cerescon een aantal jaren verder en is de bètaversie van Cerescons aspergeoogstmachine volop in ontwikkeling.

Financieringsmogelijkheden

Innoveren kost veel geld. De ondernemers gingen op zoek naar financieringsmogelijkheden, zoals de MIT-subsidie (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Ook zocht het bedrijf de samenwerking met Wageningen UR (University & Research Center). Thérèse: “We besloten een usergroup  van grote, innovatieve aspergetelers op te zetten. Inmiddels bestaat de groep uit vijf  telers en een loonwerker die de machine testen en ons inzicht geven in de cijfers van hun bedrijf. Via ons netwerk vonden we ook een private investeerder en kwamen we in contact met Roy Hoven van Epiic, onderdeel van ABAB. Cerescon was bekend met een aantal financieringsmogelijkheden zoals het Innovatiekrediet, maar zocht hulp bij de aanvraag. Roy adviseerde ons het Innovatiekrediet aan te vragen in samenwerking met hem en Jurgen Herremans, corporate finance adviseur bij ABAB.”

Daar hadden de ondernemers wel oren naar. Thérèse: “We zijn wel kritisch in het aanvragen van subsidies en kredieten. De hoogte van het bedrag moet in verhouding zijn met het werk dat we erin steken. Kortom; als we ergens op schieten, schieten we gericht. Regelingen waarvoor geloot moet worden, vragen we sowieso niet aan.”

Strenge regels

Het Innovatiekrediet voldeed aan de eisen van de ondernemers: het ging om een substantieel bedrag en de aanvraag werd beoordeeld op inhoud. ABAB Corporate Finance en Epiic werkten samen bij het aanvragen van dit krediet. Thérèse: “Bij de aanvraag van het krediet kregen we ondersteuning van Jurgen: eerst bekeek hij hoe we de kredietaanvraag het slimst konden inkleden. Daarna schreven wij, in overleg, zelf de benodigde stukken. Jurgen beet zich intussen vast in de cijfers. Hij verrichtte enorm goed werk bij het omzetten van onze cijfers naar het format van het Innovatiekrediet. Roy coördineerde de aanvraag en onderhield de contacten met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  Uiteindelijk kregen we ruim € 2 miljoen aan innovatiekrediet. De regels waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor dit krediet, zijn streng. Samen met ABAB en Epiic is het gelukt dit krediet te krijgen.”

Reëel

De ondernemers zijn erg te spreken over de samenwerking en zien hier nog volop mogelijkheden voor de toekomst. Op dit moment heeft Cerescon nog enkele subsidieaanvragen lopen via Epiic. “We dienen aanvragen in voor onder meer de ESF-Innovatieregeling voor de duurzame inzetbaarheid van personeel en Horizon 2020. De adviseurs dragen zelf mogelijkheden aan waarvoor ons bedrijf in aanmerking komt en zijn eerlijk en reëel over de slagingskansen.”

Modulair

Voorlopig zit het dus wel goed met de financiering. De ondernemers hebben grootse plannen. “Komend aspergeseizoen testen we de eerste versie van de bètamachine. Na het evalueren van de resultaten, hopen we in het najaar van 2017 de eerste bestellingen van prototypes te krijgen die we in 2018 gaan leveren. De machine is modulair opgebouwd en de aspergeteler kan dus kiezen uit verschillende mogelijkheden. Samen met de klant specificeren we wat hij wil hebben. Uiteindelijk willen we zestig aspergesteekmachines per jaar verkopen.” 

Wij gaan graag met u in gesprek

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ABAB Corporate Finance? Wij maken graag tijd voor een uitgebreide kennismaking. Neem contact op met Jurgen Herremans, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 013-4647230 of stuur Jurgen een e-mail.

Wilt u meer weten over alternatieve financieringsvormen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jurgen
Whitepaper downloaden

De onderdelen van een financieringsaanvraag

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan