Wat legt u vast in een levenstestament?

3 februari 2018
Blog

Met het opstellen van een levenstestament houdt u de regie over uw leven en toekomst. Maar wat is nu precies een levenstestament? Een levenstestament is een document, waarin u diverse wensen en instructies vastlegt voor het geval u zelf niet meer in staat bent uw zaken te regelen, bijvoorbeeld als u na een operatie een tijdje uit de running bent. In het levenstestament wijst u bijvoorbeeld mensen aan die zich ontfermen over uw bankzaken en uw eigendommen. 

Portretfoto van René Scharro
Geschreven door:
René Scharroo Senior belastingadviseur
Man kijkt uit het raam en denkt na over het levenstestament

Wat legt u vast in een levenstestament?

In een levenstestament:

 • wijst u een vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) aan die namens u mag handelen;
 • geeft u gedetailleerd aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon;
 • legt u al uw wensen vast;
 • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
 • nuttige informatie voor de personen die aan de slag moeten met uw levenstestament, meestal in de vorm van overzichten van uw bankrekeningen, codes en wachtwoorden, verzekeringen en dergelijke of een instructie waar deze overzichten worden bewaard;
 • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Opnemen wensen levenstestament

U bepaalt zelf welke wensen u opneemt in uw levenstestament. Bekende voorbeelden zijn:

 • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van uw woning of onderneming als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen.

Een levenstestament regelt u bij de notaris. Laat u begeleiden en adviseren bij het opstellen van uw levenstestament. De inhoud ervan is namelijk geheel afhankelijk van uw specifieke voorkeuren en uw persoonlijke omstandigheden. Daarnaast is het verstandig uw levenstestament te laten beoordelen voordat u het levenstestament bij de notaris gaat ondertekenen.

Wilt u meer weten over het levenstestament? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Scharro
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942603
Download icoon voor de checklist aandachtspunten bij overlijden

Aandachtspunten bij overlijden

Download onze checklist
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan