Waardebepaling van een onderneming: de voordelen van de DCF-methode

29 december 2017
Artikel

Wilt u een andere onderneming overnemen? Dan zijn er verschillende manieren om de waarde van die onderneming te bepalen. Eén daarvan is de zogeheten discounted cashflow (DCF-)methode. Deze methode biedt een aantal voordelen ten opzicht van andere rekenmethodes. We leggen uit waarom.

Portretfoto van Gert-Jan van den Berg
geschreven door:
Gert-Jan van den Berg Senior corporate finance adviseur
Berekening van dcf-methode

We vergelijken hiervoor de DCF-methode met twee andere manieren van waardebepaling van een onderneming.

Waardebepaling aan de hand van de netto contante waarde

Vanuit het investeringsperspectief van de ondernemer is de rekensom eenvoudig: de bedrijfsovername is geslaagd als de som van de contant gemaakte toekomstige geldstromen minus het initieel opgeofferde investeringsbedrag groter dan nul is. De ‘regel van de netto contante waarde’ dus. Bij deze rekenmethode is het belangrijk om de juiste vermogenskostenvoet (rendementseis) te gebruiken.

Deze methode:

 • houdt rekening met tijdsvoorkeur: toekomstige in- en uitgaande geldstromen worden gewaardeerd naar het moment waarop de investeringsbeslissing wordt genomen;
 • gaat uit van geld of cashflows in plaats van winst of resultaat.

Waardebepaling vanuit boekhoudkundig standpunt

Lange tijd bekeken ondernemers de waardering van hun onderneming vanuit een boekhoudkundig standpunt. Dan gold het resultaat, vermenigvuldigd met bijvoorbeeld de ondernemingswaarde. Deze methode is eenvoudig toe te passen, maar heeft de volgende nadelen:

 • Het resultaat of de winst wordt deels bepaald door accountancy- en fiscale regelgeving.
 • Er wordt geen rekening gehouden met het dynamische karakter van de onderneming; het veronderstelde winstniveau moet worden gerealiseerd over een lange periode.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de vermogensstructuur van de onderneming; rentelasten kunnen daarom afwijken van een onderneming met een marktconforme vermogensstructuur.
 • Het voor een duurzame bedrijfsvoering noodzakelijke (des)investeringsbeleid komt niet naar voren.

Waardebepaling met de discounted cashflow (DCF)

Bij deze methode tellen toekomstige geldstromen mee. Om de waarde van de aandelen van de onderneming te bepalen, worden deze geldstromen contant gemaakt tegen een nader vast te stellen vermogenskostenvoet (rendementseis, in procenten). Deze vermogenskostenvoet geeft een juist beeld van de risico’s van de onderneming en daarmee de risico’s van de toekomstige geldstromen. Hoe hoger de risico’s zijn, hoe hoger het percentage dat de risico’s weergeeft en des te lager de waarde. De contante waarde van de onderneming wordt vervolgens gecorrigeerd voor niet-operationele liquide middelen en de rentedragende schulden.

De voordelen van de DCF-methode

Ten opzichte van andere methoden heeft deze methode de volgende voordelen:

 • De methode is toekomstgericht. Als koper bent u juist geïnteresseerd in de toekomst van het overnameobject, omdat u een bepaald rendement wilt behalen.
 • De methode werkt met geldstromen. Daardoor wordt er rekening gehouden met investeringen in de toekomst.
 • Er wordt rekening gehouden met maatregelen die het rendement van de onderneming kunnen verbeteren.
 • Met behulp van de vermogenskostenvoet wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van het geld.
 • Niet de winst, maar cash is het uitgangspunt: de boekhoudkundige winstbepaling speelt geen rol.

Ook deze methode kent zijn nadelen, maar die  wegen meestal niet op tegen de voordelen.

Kortom: om een investeringsbeslissing te nemen wilt u vanuit de financiële invalshoek weten of de netto contante waarde van de investering op het investeringsmoment groter dan nul is. Hiervoor maakt u de toekomstige kasstromen contant naar het moment waarop u de investering wilt doen. Daarvoor gebruikt u een DCF-methode. De uitkomst vergelijkt u met uw initiële investering.

Wilt u meer weten over bedrijfswaardering? Onze specialist helpt u graag verder!

Mail Gert-Jan
Download whitepaper bedrijfswaardering

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Met het economische waardebegrip uw onderneming waarderen
Download de whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan
Download whitepaper bedrijfswaardering

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Met het economische waardebegrip uw onderneming waarderen
Download de whitepaper