Waardebepaling: twee voorbeelden

15 februari 2018
Artikel

Waarde en prijs van een onderneming zijn geen identieke begrippen. De prijs is het resultaat van de onderhandelingen en wordt beïnvloed door verschillende factoren. Als er bijvoorbeeld veel geïnteresseerde kopers zijn, wordt de prijs hoger dan bij één geïnteresseerde koper. De waarde is de uitkomst van één of meer toegepaste waarderingsmethoden, die grofweg worden ingedeeld in: boekhoudkundige methoden of discontering van kasstromen. We geven u graag van beide een voorbeeld.

Portretfoto van Rob van Boxtel
Geschreven door:
Rob van Boxtel Senior corporate finance adviseur
Middelen om te komen tot waardebepaling

De eerste hoort bij de boekhoudkundige methoden. Het tweede voorbeeld is gebaseerd op discontering van kasstromen:

  • Intrinsieke waarde: waarde gebaseerd op het verschil tussen boekhoudkundige bezittingen en schulden (eigen vermogen). Vaak worden correcties toegepast op het uit de balans genomen eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt genormaliseerd. Activa worden geherwaardeerd tegen actuele waarde en er wordt gekeken of de voorzieningen geen fiscaal karakter hebben, zodat deze eigenlijk tot het eigen vermogen gerekend dienen te worden. Alle stille reserves worden als het ware in de balans zichtbaar gemaakt en opgeteld bij het eigen vermogen zodat een zogenaamd genormaliseerd eigen vermogen, verhoogd met eventuele goodwill, ontstaat.
  • Waarde volgens de discounted cashflowmethode (DCF-methode): waarde op basis van de toekomstige inkomsten (kasstromen of cashflows) die uit de onderneming beschikbaar komen voor de verschaffers van eigen en vreemd vermogen van de onderneming en contant gemaakt tegen een veronderstelde door vermogensverschaffers geëiste rendementsnorm. 

De DCF-methode wordt momenteel als de meest professionele en leidende waarderingsmethode beschouwd onder de specialisten. Een nadeel is echter wel dat een goede meerjarenprognose vereist is. Afhankelijk van uw situatie wordt voor de methodiek gekozen die op dat moment het meest passend is.

Wilt u meer weten over waardebepaling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rob
Download whitepaper bedrijfswaardering

Hoeveel is mijn bedrijf waard?

Met het economische waardebegrip uw onderneming waarderen
Download de whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan