Vrijstelling bedrijfsoverdracht geldt alleen bij objectieve onderneming

2 februari 2021
Artikel

Voor bedrijfsoverdrachten is in de successiewet een regeling opgenomen om de overdracht (deels) vrij te stellen van schenk- of erfbelasting. De vrijstelling is alleen van toepassing als sprake is van een objectieve onderneming. Bij de verhuur van een tankstation is geen sprake van een objectieve onderneming, zo blijkt uit een recente uitspraak.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Vrijstelling bedrijfsoverdracht

Met een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de successiewet bent u minder of geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Om in aanmerking te komen voor de BOR in de successiewet, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Er moet onder andere sprake zijn van een zogenoemde objectieve onderneming.

Verhuur van een tankstation als onderneming?

Alleen vermogen dat behoort tot een objectieve onderneming kunt u overdragen met een beroep op de BOR. Maar wanneer is nu precies sprake van een objectieve onderneming? Het moet gaan om een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die is gericht op deelname aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen. Dezelfde definitie geldt in de inkomstenbelasting (IB).

Uitspraak over tankstation

In een recente zaak besliste het hof over een IB-onderneming waarvan de enige activiteit de verhuur van een tankstation was. Het tankstation werd in het verleden binnen de onderneming zelf geëxploiteerd. De erven van de ondernemer zijn van mening dat op de overdracht van de onderneming de BOR van toepassing is. Zij verwijzen naar een arrest van de Hoge Raad uit 1955. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat op het moment dat een bedrijf in zijn geheel wordt verhuurd, in plaats van geëxploiteerd, het bedrijfsvermogen van de ondernemer niet overgaat naar privé. Er is nog steeds sprake van ondernemerschap voor de IB. Dit wordt ook wel ‘voortgezet ondernemerschap’ genoemd. Volgens de erven blijkt uit dit arrest dat zij een objectieve onderneming hebben verkregen waarop de BOR van toepassing is. Het Hof besliste echter dat de BOR niet van toepassing is. Bij voortgezet ondernemerschap is weliswaar nog steeds sprake van een ondernemer, maar niet van een objectieve onderneming.

Inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting

Bij een bedrijfsopvolging spelen ook andere belastingen een rol. Wist u dat er ook faciliteiten voor bedrijfsopvolgingen bestaan in de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting? De voorwaarden voor toepassing van deze faciliteiten wijken af van de voorwaarden voor de BOR in de Successiewet. Bedrijfsopvolging is een complexe zaak. Het is daarom belangrijk om hierover tijdig te schakelen met uw adviseur.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen over fiscale regels, dan kunt u contact opnemen met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over bedrijfsoverdrachten in de successiewet? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan