Vpb-vrijstelling voor stichting en vereniging moet naar rato worden bepaald

7 februari 2020
Wet- en regelgeving

Voor stichtingen en verengingen met beperkt winstgevende activiteiten geldt, onder voorwaarden, een vrijstelling van vennootschapsbelasting. Onlangs oordeelde het Hof over hoe deze vrijstelling moet worden toegepast bij stichtingen of verenigingen die minder dan vijf jaar bestaan. 

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Neem contact op met:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
man en vrouw praten over vpb

Stichtingen en verenigingen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd als zij een onderneming drijven of concurreren met andere ondernemingen. Voor stichtingen en verenigingen met beperkt winstgevende activiteiten geldt onder voorwaarden een vrijstelling van vennootschapsbelasting.
Voorwaarden voor de vrijstelling zijn dat:

  • de jaarlijkse winst niet meer bedraagt dan € 15.000; of
  • de totale winst over het jaar zelf en de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan € 75.000. 

Uitzondering voor stichting of vereniging die minder dan vijf jaar bestaat

Een stichting of vereniging die minder dan vijf jaar bestaat, kan niet aan de tweede mogelijkheid worden getoetst. Om te voorkomen dat deze stichtingen en verenigingen belastingplichtig worden als zij in een enkel jaar de grens van € 15.000 overschrijden, heeft de staatssecretaris in een besluit uit 2018 een uitzondering geformuleerd. Met de toepassing van een zogenoemde pro rata-benadering worden verenigingen en stichtingen waarvan de jaarlijkse winsten de naar rato berekende tweede winstgrens niet overschrijden, alsnog buiten de heffing van vennootschapsbelasting gehouden. Een stichting of vereniging die bijvoorbeeld pas twee jaar bestaat, valt daardoor toch onder de vrijstelling als zij in beide jaren samen niet meer dan € 30.000 winst heeft behaald. 

Hof: winstdrempel moet pro rata worden toegepast

Onlangs oordeelde het Hof over deze pro rata-benadering. De casus was als volgt. Een beroepsvereniging voor Nederlandse stylisten behaalt in de eerste drie jaren na oprichting jaarlijks een winst van in totaal € 70.000. De vereniging is van mening dat zij geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Zij heeft de drempel van € 75.000 namelijk niet overschreden. De vereniging is van mening dat zij geen pro rata-benadering hoeft toe te passen.  

De Belastingdienst legt een naheffingsaanslag op. Het winstplafond van € 75.000 moet volgens de Belastingdienst worden herrekend naar rato van het aantal jaren dat de vereniging daadwerkelijk bestaat. Omdat de vereniging pas drie jaren bestaat, zou een winstplafond van € 45.000 gelden. Deze drempel heeft de vereniging overschreden, waardoor de vereniging vennootschapsbelasting verschuldigd zou zijn.
Het Hof oordeelt ook dat de vrijstelling niet van toepassing is. Het winstplafond van € 75.000 moet ook volgens het Hof naar rato worden toegepast in de eerste jaren na oprichting. Dit is vervelend nieuws voor stichtingen en verenigingen die in afgelopen jaren zijn opgericht. De kans dat zij ondanks beperkte resultaten vennootschapsbelasting zijn verschuldigd, neemt daarmee aanzienlijk toe. 
Een casus zoals deze is nog niet bij de Hoge Raad geweest. Als de vereniging in cassatie gaat bij de Hoge Raad, komt er hopelijk meer duidelijkheid voor stichtingen en verenigingen die een beroep willen doen op de vrijstelling van vennootschapsbelasting.    

Voorkom problemen    

Wanneer u als bestuurder twijfelt over de vennootschapsbelastingplicht van een stichting of vereniging, onderneem dan tijdig actie. Met een tijdige beoordeling van de belastingplicht voorkomt u problemen in een later stadium. Heeft u vragen? Neem dan contact met Mark Broekhuizen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 040-2942626 of stuur Mark een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan