Voorkom nu hoge kosten bij uitgaande waardeoverdracht pensioen

29 juli 2022
Artikel

Heeft u een pensioenregeling bij een verzekeraar? Dan loopt u dit jaar het risico dat u voor pensioenen van voormalige werknemers te maken krijgt met hoge eenmalige kosten. Zelfs voor hele kleine pensioenen kan de schade oplopen tot vele duizenden euro’s.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
mensen praten over het voorkomen van hoge kosten bij uitgaande waardeoverdracht pensioen in 2021

Uitgaande waardeoverdracht

Deze kosten doen zich voor bij een uitgaande waardeoverdracht van een vertrekkende werknemer of van ex-werknemers die al vele jaren uit dienst zijn. Het doel van een waardeoverdracht was het voorkomen van een pensioenbreuk door wijziging van werkgever. Daarnaast willen werknemers, in plaats van allerlei pensioenpotjes, dat alle pensioenopbouw bij één pensioenuitvoerder verzameld staat. De versplinterde pensioenen zijn echter overzichtelijk terug te vinden in het pensioenregister. De voordelen van waardeoverdracht zijn voor de werknemer dan ook zo goed als verdwenen. De kosten voor een waardeoverdracht nemen echt zeer sterk toe.

Lage rekenrente

Op 1 oktober 2021 is de rekenrente voor waardeoverdrachten voor 2022 vastgesteld op een rente van 0,528%. Veel middelloonregelingen zijn in het verleden afgesloten op rekenrentes van 4% en later 3% en zijn inmiddels premievrij. Bij overdracht van deze rechten naar de nieuwe uitvoerder van uw ex-werknemer ontstaat een fors tekort door de toe te passen rekenregels. Het verschil tussen de waarde op basis van de lage rente van 0,528% en de waarde in het contract met de veel hogere rekenrente moet u als voormalig werkgever financieren. Terwijl uw werknemer precies dezelfde rechten houdt en er dus niet op vooruitgaat.

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Op 1 augustus 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen ingegaan. Hierdoor worden alle kleine pensioenrechten tot maximaal € 520 aan ouderdomspensioen die ontstaan zijn ná 1 januari 2018, automatisch overgedragen. Dit is vooral een handreiking naar de pensioenuitvoerders die hoge kosten moeten maken om deze kleine pensioenen te administreren en op termijn uit te keren. Een gevolg is dat u mogelijk met meer bijbetalingen te maken krijgt vanwege een toename van deze automatische waardeoverdrachten. De pensioenen die hierdoor worden overgedragen mogen klein zijn, maar de kosten waar u als werkgever tegenaan loopt, zijn dat zeker niet!

Een voorbeeld ter illustratie:

Werknemer

52 jaar

 

Pensioenleeftijd

68 jaar

 

Opgebouwd ouderdomspensioen

€ 497

 

Opgebouwd partnerpensioen

70%

 

 

 

 

Rekenrente in het verzekeringscontract

4%

3%

Indicatie bijbetaling oude werkgever

€ 7.000

€ 5.800

 

Bijbetaling voorkomen door pensioencommunicatie

Voor kleine pensioenen kunnen de kosten voor waardeoverdracht dus fors zijn. Maar wat als er pensioen wordt overgedragen dat groter is dan een klein pensioen? Dan nemen de kosten nog verder toe. Gelukkig geldt er sinds 2015 een maximum van € 15.000 (als dat meer is dan 10% van de overdrachtswaarde) per waardeoverdracht. Maar dan nog zijn de kosten zeer hoog te noemen.

Er zijn ook nadelige gevolgen voor het meenemen van opgebouwd pensioen voor ex-medewerkers, zoals het verliezen van gegarandeerd pensioen en/of gegarandeerde indexatie. Het is dan ook van belang dat dit kenbaar wordt gemaakt bij exitgesprekken met werknemers. Goede communicatie en begeleiding kan de ex-medewerker inzicht bieden in de financiële gevolgen van waardeoverdracht en voorkomt hoge bijkomende kosten voor u als werkgever.

Meer weten?

Laat u informeren en adviseren. Een pensioenadviseur van ABAB Pensioenadvies is in staat objectief pensioenadvies te leveren en u te begeleiden bij pensioencommunicatie aan uw medewerkers. Neem hiervoor contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u weten hoe u hoge kosten kunt voorkomen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan