Voorkom naheffing pensioenpremies door een bedrijfstakpensioenfonds

30 juni 2022
Artikel

Valt uw onderneming onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds? Controleer dit regelmatig en voorkom vervelende en vooral dure consequenties.  

Geldpot met naheffing pensioenpremies bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfonds

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan, op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht stellen. De verplichtstelling is terug te vinden in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000). De minister van SZW is dus verantwoordelijk voor het verlenen van een verplichtstelling, maar ook voor het wijzigen of intrekken van een verplichtstelling.

Geen premie, wel pensioen

Waarom zijn bedrijfstakpensioenfondsen alert op een verplichte deelname van u als werkgever? Bedrijfstakpensioenfondsen moeten rechten op pensioenaanspraken nakomen, ongeacht of er premies zijn voldaan. Met andere woorden: een werknemer die werkzaam is in de bedrijfstak van het verplicht gestelde pensioenfonds, heeft recht op een pensioenuitkering van het pensioenfonds, ook als zijn werkgever geen premie heeft afgedragen. Ook nabestaanden kunnen een claim neerleggen bij het pensioenfonds.

Natuurlijke momenten voor beoordeling

Er zijn enkele natuurlijke momenten om te beoordelen of een werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt:

  • bij het oprichten van de onderneming;
  • bij overname, fusie of splitsing van de onderneming;
  • bij het voor het eerst inregelen van de loonaangifte in het salarispakket;
  • bij wijziging of toevoeging van werkzaamheden binnen de onderneming;
  • bij wijziging in de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds;
  • bij wijziging van relevante rechtspraak.
  • Verjaring premie-incasso bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen niet-betaalde pensioenpremies zonder specifieke verjaringstermijnen opeisen. De algemene verjaringstermijn is vijf jaar, maar soms is er een verjaringstermijn van twintig jaar mogelijk. Het bedrijfstakpensioenfonds kan namelijk niet alleen de pensioenpremies met terugwerkende kracht eisen, maar daarbovenop ook een schadevergoeding.

Als er een fout wordt geconstateerd, gaat het vaak om forse bedragen. Het bedrijfstakpensioenfonds legt de factuur hiervoor met een betalingstermijn van twee weken bij u als werkgever neer. Blijft u in gebreke? Dan kan het gevolg bestuurdersaansprakelijkheid zijn.

Periodiek werkingssfeeronderzoek must

Een onderneming is niet statisch. Een fusie, uitbreiding of wijziging van activiteiten kan grote gevolgen hebben voor de opzet van uw pensioenregeling. Verlies daarom uw pensioenregeling niet uit het oog. Het periodiek uitvoeren van een werkingssfeeronderzoek is een must. Of u nu al deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds of zelf een eigen pensioenregeling heeft geregeld, is hierbij niet van belang.

Meer weten?

Wilt u weten of uw onderneming onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of periodiek een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur bij ABAB Pensioenadvies, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u weten of uw onderneming onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan