Voorkom financiële risico’s met pensioen due diligence

16 mei 2019
Artikel

Pensioen is een belangrijk onderdeel bij fusies en overnames. U wilt tenslotte niet verrast worden door extra onvoorziene kosten of claims uit het verleden. Zeker in Nederland kan de pensioenregeling de ondernemingswaarde flink beïnvloeden. Een professioneel due diligence-onderzoek is dan ook niet compleet zonder dat daarin de arbeidsvoorwaarde pensioen is betrokken.

Portretfoto van Bart van de Wouw
Geschreven door:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Stapel documenten voor pensioen due diligence

De pensioenregeling binnen een onderneming is regelmatig een onverwacht financieel risico. Het is dan ook belangrijk de financiële en juridische risico’s hiervan in kaart te brengen. De impact kan zeer groot zijn. U kunt hierbij denken aan de bijbetalingseis die u als nieuwe werkgever heeft bij waardeoverdracht. Dat geldt niet alleen voor de ingediende verzoeken, maar ook voor de nog in te dienen verzoeken tot waardeoverdracht door de medewerkers. Dit kan toekomstige onvoorziene last betekenen van vele tienduizenden euro’s.

En wat als achteraf blijkt dat de over te nemen werkgever niet bij het juiste pensioenfonds is aangesloten? Of dat door overname juist een pensioentoezegging ontstaat voor de overkomende werknemers? In dat geval zullen de onvoorziene kosten nog veel hoger zijn. Als blijkt dat aan het verkeerde pensioenfonds premie is afgedragen, kan het zo zijn dat u 20% tot 30% van de loonsom over een periode van maximaal vijf jaar moet betalen. Van dit risico wilt u graag vooraf op de hoogte zijn. Voldoende aandacht voor pensioen bij fusies en overnames is dus van groot belang.

Het pensioen due diligence

Voorkom een scenario waarbij u jarenlang puin moet ruimen als gevolg van het ontbreken van een pensioen due diligence. Zorg er in elk geval voor dat het onderzoek is uitgevoerd voordat de overname rond is. De volgende onderdelen worden in kaart gebracht om de financiële risico’s inzichtelijk te maken.

  • Is de over te nemen organisatie bij het juiste pensioenfonds aangesloten?
  • Moet er na de fusie niet (alsnog) worden toegetreden tot een bedrijfstakpensioenfonds of zelfs van pensioenfonds worden gewijzigd? 
  • Moet de oorspronkelijke pensioenregeling na verkoop in stand blijven of kan deze worden gewijzigd? 
  • Moet de pensioenregeling bij de oorspronkelijke pensioenuitvoerder worden ondergebracht of kan de koper overstappen naar een andere uitvoerder? 
  • Spelen er accounting issues (IFRS) vanwege de aard van de pensioenregeling?
  • Zijn er mogelijkheden tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, waaronder de pensioenregeling? 
  • Is de administratie bij de pensioenuitvoerder volledig correct en actueel en zijn alle premies betaald? 
  • Wat zijn de voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst met de huidige pensioenuitvoerder en kan deze bijvoorbeeld tussentijds worden opgezegd? 
  • Zijn alle pensioenregelingen binnen de onderneming goed in kaart gebracht en gecommuniceerd met de werknemers? 

Mocht er tijdens het onderzoek een onvolkomenheid boven water komen, dan kunnen die in veel gevallen nog tijdig opgelost worden. En zo niet, dan kunt u hiermee rekening houden bij het vaststellen van de verkrijgingsprijs en bij het opstellen van vrijwaringen.

Wilt u meer weten over pensioen due diligence? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Portretfoto van Bart van de Wouw
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647287
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan