Voorkom delen van erfenis of schenking met ex-partner

17 oktober 2016
Artikel

Ontvangt uw kind een erfenis of schenking van u, dan kan het zijn dat hij of zij bij (echt)scheiding dit bedrag met zijn of haar ex-partner moet delen. Met een uitsluitingsclausule voorkomt u dit. 

Portretfoto van Maaike Meewis
Geschreven door:
Maaike Meewis Jurist personen- en familierecht
Ondernemer documenten aan het nakijken van erfenis

Trouwt een koppel zonder huwelijkse voorwaarden, dan spreken we wettelijk gezien van een gemeenschap van goederen. Daartoe behoren alle gezamenlijke bezittingen en schulden van de echtgenoten. Een erfenis of schenking valt in de huwelijksgemeenschap en komt dus toe aan zowel uw kind als zijn of haar partner. Bij een echtscheiding kan de ex-partner van uw kind de helft van de erfenis of schenking vorderen. 

Door een uitsluitingsclausule in uw testament of schenkingsakte op te nemen, voorkomt u dit. Dan komt de erfenis of schenking aan uw kind (erfgenaam) in privé toe en hoeft de erfenis of schenking bij een eventuele echtscheiding niet te worden gedeeld. 

Hoe moet u dit doen?

U vraagt de notaris om de uitsluitingsclausule op te nemen in uw testament. Bij een schenking neemt u bij de overboeking van het bedrag ‘schenking met uitsluitingsclausule’ op in de omschrijving. Legt u de schenking vast in een schenkingsakte, dan wordt de clausule daarin opgenomen. 

Let op!
Neemt u de clausule op  in de schenkingsaangifte,  dan bent u te laat en is de clausule niet van toepassing. De schenking heeft dan immers al plaatsgevonden. 

Bewijs van schenking met uitsluitingsclausule

Bewaar de bankafschriften en de schenkingsakte goed, want dit is het bewijs dat u heeft geschonken met een uitsluitingsclausule. Maak het geërfde bedrag of het schenkingsbedrag bij voorkeur over naar een privébankrekening van uw kind. Heeft uw kind geen eigen bankrekening, dan adviseren we die te openen. Zo kan uw kind namelijk altijd aantonen dat de erfenis of schenking van hem/haar privé is. Stort uw kind het bedrag op een gemeenschappelijke rekening, dan vermengt de schenking of het geërfde bedrag met het saldo op de gemeenschappelijke rekening en valt niet meer te achterhalen wat nu het geërfde of geschonken bedrag is.

Let op!
Een geregistreerd partnerschap staat voor de wet gelijk aan een huwelijk. De genoemde aandachtspunten
gelden dus ook als uw kind een geregistreerd partnerschap aangaat zonder partnerschapsvoorwaarden. 

Harde of zachte uitsluitingsclausule?

Er zijn twee soorten uitsluitingsclausules, de ‘harde’ en de ’zachte’ variant. Bij de harde uitsluitingsclausule blijft het geërfde of geschonken bedrag van uw kind privé, niet alleen bij echtscheiding, maar ook in geval van overlijden.

In sommige gevallen kan het gunstig zijn dat bij overlijden van uw kind het geërfde of geschonken bedrag wel in de huwelijksgemeenschap valt. Dit heeft te maken met besparing van erfbelasting. Kies dan voor de ’zachte uitsluitingsclausule’. 

Insluitingsclausule huwelijkse voorwaarden

Bij de Eerste Kamer ligt momenteel het wetsvoorstel Wijziging gemeenschap van goederen. Dit wetsvoorstel houdt in dat echtgenoten niet meer automatisch in gemeenschap van goederen huwen. Onder andere erfenissen en schenkingen vallen na inwerkingtreding van de wet onder het privévermogen van de echtgenoten. Als de echtgenoten dit niet willen, kunnen zij dit in hun huwelijkse voorwaarden regelen en de erflater of schenker kan een zogenoemde insluitingsclausule maken. Want zoals vermeld kan het fiscaal gunstiger zijn dat de schenking of erfenis wel in de huwelijksgemeenschap van uw kind valt.

Wilt u meer weten over de uit- of insluitingsclausule? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Maaike
Portretfoto van Maaike Meewis
Jurist personen- en familierecht
Bel
013-4647121