Voorjaarsnota 2022: wijzigingen voor ondernemers en particulieren

2 juni 2022
Artikel

Op 20 mei 2022 verscheen de Voorjaarsnota 2022. Wij zetten de belangrijkste fiscale plannen voor ondernemers en particulieren voor op u op een rij.

portretfoto Frank Burgers
Neem contact op met:
Frank Burgers Senior belastingadviseur
Voorjaarsnota lezen

‘De sterkste schouders zullen meer lasten moeten dragen’, gaf minister van Financiën Sigrid Kaag aan bij het uitbrengen van de Voorjaarsnota 2022. Wat betekent dit voor u als ondernemer in de inkomstenbelasting of als particulier?

Voor ondernemers: afschaffing dotatie fiscale oudedagsreserve (FOR)

Een belastingplichtige ondernemer kan door de FOR onder voorwaarden jaarlijks een deel van zijn winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Door deze reservering valt dit deel van de winst niet direct in de belastingheffing en is er op korte termijn een belastingvoordeel. Het gereserveerde bedrag wordt op een later moment alsnog belast, bijvoorbeeld bij staking van uw onderneming. Ook kunt u de opgebouwde reserve aanwenden om een lijfrente te kopen. In dat geval zijn de lijfrente-uitkeringen belast vanaf het moment dat u die ontvangt.  

Vanaf 1 januari 2023 kunt u niet meer fiscaal gefaciliteerd een FOR opbouwen. U mag nog wel de tot nu toe opgebouwde fiscale oudedagsreserve afwikkelen op basis van de huidige regels. In plaats van het opbouwen van een FOR kunt u vanaf dat moment fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening opbouwen bij een bank of verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente. Hiervoor bestond al ruimte, maar die wordt nu verruimd. Voordeel hiervan ten opzichte van de FOR is dat er dan ook daadwerkelijk een (externe) spaarpot is om de toekomstige uitkeringen te betalen. Bij de fiscale oudedagsreserve is alleen sprake van een reservering, waarop bovendien een belastingclaim rust.

Heffingsvrij vermogen box 3

In het coalitieakkoord van de regering is afgesproken dat het heffingsvrije vermogen in box 3 stapsgewijs verhoogd zou worden van € 50.650 naar uiteindelijk € 80.000. Deze voorgenomen verhoging wordt nu echter toch niet doorgezet. Hierdoor blijft het heffingsvrije vermogen op het huidige niveau.

Afbouw algemene heffingskortingen

Bij de bepaling van de algemene heffingskorting (een korting op de te betalen inkomstenbelasting) wordt momenteel alleen rekening gehouden met het inkomen uit werk en woning (box 1). Hoe hoger het inkomen in box 1, hoe lager de algemene heffingskorting. Het inkomen uit box 2 en uit box 3 gaat vanaf 2025 echter ook meetellen voor de bepaling van de heffingskorting. Mensen met inkomsten in box 2 of 3 hebben dan recht op een lagere heffingskorting dan nu en betalen daardoor meer inkomstenbelasting.

Tarief overdrachtsbelasting verder omhoog

Als u een onroerende zaak geleverd krijgt, moet u overdrachtsbelasting betalen. Op dit moment is het algemene tarief in de overdrachtsbelasting 8%. De regering wilde dit tarief verhogen naar 9%, maar heeft nu aangekondigd dit tarief nog hoger te willen vaststellen op 10,1% vanaf 2023. Dit tarief geldt voornamelijk op de verkrijging van niet-woningen ( zoals bedrijfsgebouwen) en woningen door een rechtspersoon of door een natuurlijk persoon die de woning niet zelf duurzaam als hoofdverblijf gebruikt (maar bijvoorbeeld als een belegging). Koopt u als particulier een woning om hier zelf langdurig te wonen? Dan geldt een lager tarief van 2%. 

Meer weten?

Heeft u vragen over de Voorjaarsnota 2022 en de wijzigingen die er wellicht voor u gaan komen? Neem contact op met Frank Burgers, senior belastingadviseurvia e-mail.

Wilt u meer weten over de Voorjaarsnota? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Frank
portretfoto Frank Burgers
Senior belastingadviseur
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan