Voldoet u aan het urencriterium?

2 juni 2017
Wet- en regelgeving

Voor verschillende ondernemersfaciliteiten moet u voldoen aan het urencriterium. Dit geldt onder meer voor de ondernemersaftrek, startersaftrek en de vorming van de FOR. U voldoet aan het urencriterium als u in het kalenderjaar 1.225 uur besteedt aan het zakelijk belang van de onderneming. Enkele aandachtspunten.

 

Portretfoto van Patrick de Jong
Geschreven door:
Patrick de Jong Belastingadviseur
ondernemer doet boekhouding

Merendeels-criterium 

Een ondernemer die tevens in loondienst is, moet meer dan 50% van zijn totaal gewerkte uren besteden aan zijn onderneming. Aandachtspunt daarbij is dat u de reistijd, gemaakt voor de dienstbetrekking (waaronder woon-werkverkeer) bij de uren in loondienst moet optellen. Voorbeeld: in loondienstverband wordt 1.400 uur gewerkt (inclusief reistijd). Dan moet u minimaal 1.401 uur besteden aan uw eigen onderneming. 

Startende ondernemer

De startende ondernemer, die in één of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was, is uitgezonderd van het merendeels-criterium. Daarnaast geldt voor starters die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering een verlaagd uren-criterium van 800 uur.

Zwangerschapsverlof

In geval van zwangerschapsverlof gedurende het kalenderjaar tellen voor een periode van totaal 16 weken de verlofuren mee als gewerkte uren (gebaseerd op de gemiddelde gewerkte uren voorafgaand het verlof). Hierbij blijft echter wel de eis dat er, inclusief zwangerschapsverlof, 1.225 uur geregistreerd zijn aan het einde van het jaar.

Ongebruikelijk samenwerkingsverband

Werkt u in een samenwerkingsverband met uw echtgeno(o)t(e) of familielid en zijn uw werkzaamheden hoofdzakelijk (meer dan 70%) van ondersteunende aard, dan komen uw uren wellicht niet in aanmerking voor het urencriterium. Ondersteunende werkzaamheden leveren geen directe bijdrage aan de omzet van de onderneming. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het schoonmaken van ruimtes, serveren van koffie, ondersteunende administratieve werkzaamheden en het ontvangen van klanten. 

In de agrarische sector is een veelvoorkomend samenwerkingsverband de man-vrouwfirma. De  ondersteunende werkzaamheden in de agrarische sector vormen doorgaans minder dan 70% van de totale werkzaamheden, waardoor alle gewerkte uren mogen worden meegeteld.

Urenregistratie

Bij de registratie van de gewerkte uren zijn achteraf opgestelde urenverantwoording of gemaakte schattingen niet voldoende om aan de bewijslast te voldoen. Houd daarom tijdens het jaar een urenregistratie bij, zodat inzichtelijk is welke uren u maakte en waarmee u kunt aantonen dat u aan het urencriterium voldoet. De bewijslast ligt bij u! 

Wilt u meer weten over het urencriterium? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Patrick
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan