Vijf aanpassingen in de vernieuwde Arbowet

10 februari 2017
Wet- en regelgeving

De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De belangrijkste aandachtspunten:

 1. meer nadruk op de adviserende rol van de bedrijfsarts;

 2. grotere rol voor ondernemingsraad;

 3. meer aandacht voor beroepsziekten;

 4. meer aandacht voor preventie;

 5. handhaving.

Portretfoto van Corry Verhoeven
Corry Verhoeven Senior adviseur personeelsmanagement
medewerker en adviseurr in gesprek

Meer nadruk op de adviserende rol van de bedrijfsarts

De vernieuwde Arbowet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners die de manier van ondersteuning vastlegt. In dit basiscontract staan de volgende punten:

 • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken;
 • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;
 • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers;
 • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion;
 • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
 • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Grotere rol voor ondernemingsraad

De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om tafel. De OR krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Meer aandacht voor beroepsziekten

De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt, komt er een bestuurlijke boete voor niet-melden. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit besluit dan nog behandelen.

Meer aandacht voor preventie

Doel van de invoering van deze wet is de positie van de preventiemedewerker te versterken en samenwerking met de arbodienstverleners te bevorderen.

 • Er komt een spreekuur van de bedrijfsarts voor werknemers, zodat zij de bedrijfsarts kunnen raadplegen voordat ze ziek worden. Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast de bedrijfsarts heeft de preventiemedewerker een belangrijke rol. De benoeming van de preventiemedewerker gebeurt voortaan met instemming van de medezeggenschapsraad. Zo ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de preventiemedewerker krijgt draagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

Handhaving

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden om de regelgeving te handhaven. De Inspectie kijkt of er een basiscontract aanwezig is en kan een boete geven bij het niet melden van beroepsziekten. 

Wilt u meer weten over dit Arbowetgeving? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Corry
Portretfoto van Corry Verhoeven
Senior adviseur personeelsmanagement
Bel
076-5438008
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan