Vijf aandachtspunten voor werkgevers

13 december 2018
Artikel

Op 11 december 2018 vond het webinar 'Eindejaarstips voor werkgevers' plaats. U kunt het webinar hier terugkijken. Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen van de kijkers. 

Marven Janssen
Geschreven door:
Marven Janssen Payroll professional consultant
Een adviseur met een werkgever in gesprek over de aandachtspunten

Mogen inwoners van België de algemene heffingskorting ook al claimen in de loonbelasting?

In het belastingverdrag tussen Nederland en België is bepaald dat een inwoner van België met inkomsten in Nederland rechten kan ontlenen aan de algemene heffingskorting. De basisregel is dat de niet-inwoner van Nederland via de aangifte inkomstenbelasting de van toepassing zijnde heffingskortingen kan claimen. Anders dan bij andere landen, kan de inwoner van België direct een voorlopige teruggave aanvragen. De Belastingdienst heeft min of meer aangegeven dat de verwerking via de aangifte loonheffingen oogluikend wordt toegestaan. Gezien dit niet de wettelijke regeling is, zal ABAB in eerste instantie geen rekening houden met de algemene heffingskorting in de loonbelastinginhouding.

Hoe kan ik bepalen of een werknemer inwoner is van Nederland?

Uw werknemer moet zelf aan u doorgeven of hij fiscaal inwoner is van Nederland. Als werkgever kunt u de volgende aanknopingspunten benutten om na te gaan of die informatie correct is:

  • de reiskostenvergoedingen die u aan de werknemer betaalt voor eventuele reizen naar het woonland;
  • eventuele vergoedingen die u betaalt voor (tijdelijke) huisvesting van de werknemer;
  • gegevens voor beoordeling van de sociale zekerheidsplicht van de werknemer;
  • informatie over de gezinssituatie van de werknemer: heeft de werknemer een partner of kinderen en waar verblijven die gewoonlijk?

Als u twijfelt over het fiscale woonland van uw werknemer, vraag uw werknemer dan om een woonplaatsverklaring. De werknemer kan deze woonplaatsverklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt. Dat kan ook een kantoor in het buitenland zijn.

Geldt het recht op transitievergoeding ook bij seizoenarbeid?

Op dit moment is de Wet Arbeidsmarkt in Balans nog niet definitief. Conform het wetsvoorstel zal ook bij seizoensarbeid sprake zijn van uitbetaling van de transitievergoeding. Met name de agrarische sector en horecasector, waar vaak sprake is van seizoensarbeid, zullen hierdoor benadeeld worden. We houden u op onze site op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel.

Mag ik de werknemer een vergoeding betalen voor het aankopen van een fiets in 2020?

Het is net als nu mogelijk om een vergoeding te betalen voor de aankoop van een fiets. Zodra een onbelaste vergoeding betaald wordt, moet deze in de vrije ruimte van de werkkostenregeling belast worden. De werkgever kan er ook voor kiezen om een fiets ter beschikking te stellen. In het wetsvoorstel staat dat de waarde van het privégebruik gesteld wordt op 7%.

Waarom mag ik als werkgever zonder cao-toepassing niet overeenkomen dat ‘tijd voor tijd’-uren ten alle tijden opgebouwd kunnen worden?

Je mag als werkgever wel afspreken dat ‘tijd voor tijd’-uren opgebouwd kunnen worden, echter dien je wel te voldoen aan de Wet Minimumloon. Deze wet bepaalt dat over de feitelijk gewerkte uren minimaal het minimumloon betaald moet worden. Is het omgerekende uurloon lager dan het minimumloon, mag er geen of slechts een gedeelte ‘tijd voor tijd’ worden opgebouwd. Indien het omgerekende uurloon hoger is dan het minimumloon kan er gewoon gewerkt worden met ‘tijd voor tijd’-uren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marven
Marven Janssen
Payroll professional consultant
Bel
0651611054
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan