Versoepelde factuurvereisten, behalve bij fraude

De internationale btw-fraude neemt toe. De regeling voor de levering van goederen binnen Europa blijkt fraudegevoelig. De leverancier kan namelijk een vrijstelling (= nultarief) toepassen en alle btw op de aankoop van het goed terugvragen. De koper van de goederen moet de btw voldoen voor de verwerving van het goed. Dit gebeurt vaak niet, zodat de Europese Unie veel btw-opbrengsten misloopt. De fraude leidt tot ontwikkelingen in de rechtspraak. Ook de wetgever zit niet stil en overweegt aanpassingen.

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
lijst van versoepelde factuurvereisten

Rechtspraak

Om fraude te bestrijden moeten leveringen worden ‘gelist’. Dit betekent dat de leverancier het btw-nummer van de afnemer registreert. Dan kan gecontroleerd worden of de koper de btw betaalt bij verwerving van de goederen. Het btw-nummer van de koper moet dus op de factuur staan. Volgens het Europese Hof van Justitie kan de leverancier tóch de vrijstelling toepassen, ook al staat het btw-nummer van de afnemer niet op de factuur. De vermelding van het btw-nummer van de afnemer vormt ‘slechts’ een formele eis en geen materiële eis. De materiële eisen:

  • de goederen zijn verzonden of vervoerd van de ene lidstaat naar een andere lidstaat; en
  • in de lidstaat van aankomst zijn de goederen onderworpen aan een intracommunautaire verwerving. De goederen zijn dan geleverd aan een andere btw-ondernemer.

De leverancier kan de vrijstelling toepassen als aan de materiële voorwaarden wordt voldaan. Het niet voldoen aan een formele eis brengt hierin geen verandering. Het Europese Hof is in dit opzicht ‘soepel’. Maar bij fraude slaat het Europese Hof om.

Btw-fraude

Handelt de leverancier frauduleus, dan heeft hij geen recht op aftrek van btw of op toepassing van de vrijstelling. De afnemer heeft in dat geval geen recht op teruggaaf van btw die hij moet voldoen voor de verwerving van de goederen. Dan zou immers voor één transactie drie keer btw geheven kunnen worden. Deze ‘extra’ heffing is geen straf, maar het gevolg van de fraude. Door frauduleus te handelen kunnen de leverancier en afnemer geen beroep doen op hun rechten op basis van de Btw-richtlijn. Hieronder vallen onder meer het recht op aftrek en het neutraliteitsbeginsel.

Kortom, het Europese Hof is relatief soepel zo lang vaststaat dat niet frauduleus is gehandeld. Voorkom iedere betrokkenheid bij fraude en neem voldoende zorgvuldigheid in acht. Weet met wie u handelt en leg de informatie zorgvuldig vast. Neem bij twijfel contact op met uw adviseur.

Wilt u meer weten over het voorkomen van internationale btw-fraude? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan