Verruiming mogelijkheden fiscale eenheid vennootschapsbelasting

14 april 2016
Wet- en regelgeving

In Europese rechtspraak is geoordeeld dat het huidige regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in strijd is met het Europees recht. Dit heeft geleid tot een wetsvoorstel dat de strijdigheid van het Nederlandse recht met de Europese regelgeving wegneemt.

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Geschreven door:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
pand vennootschap

Zodra het wetsvoorstel in werking treedt, is het ook naar Nederlands recht mogelijk om een fiscale eenheid te vormen in de volgende situaties:

  • een moedermaatschappij met een in Nederland gevestigde kleindochtermaatschappij, waarbij de dochter in het buitenland gevestigd is;
  • twee in Nederland gevestigde zustermaatschappijen met dezelfde buitenlandse moedermaatschappij;
  • een moedermaatschappij die alle aandelen heeft in twee in het buitenland gevestigde maatschappijen, die elk een vaste inrichting hebben in Nederland.

In de laatste situatie kunnen de vennootschappen die in het buitenland belastingplichtig zijn, onder voorwaarden, een fiscale eenheid aangaan waarbij één van de twee maatschappijen als moedermaatschappij wordt aangewezen. Voor alle genoemde situaties geldt dat de buitenlandse maatschappij binnen de EU of de EER gevestigd moet zijn.

Aanscherping bezitsvereiste fiscale eenheid

Hoewel het volgens bovenstaande in meer situaties mogelijk zal zijn om een fiscale eenheid te vormen, wordt hierbij wel het bezitsvereiste verscherpt. Als het voorstel in werking treedt, is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting uitsluitend mogelijk als de moedermaatschappij het gehele juridische en economische eigendom van 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezit.

Zijn de aandelen in de dochtermaatschappij gecertificeerd via een Stichting Administratiekantoor? Of worden deze gehouden via een in het buitenland gevestigde rechtspersoon die naar Nederlandse maatstaven fiscaal transparant is? Dan zal de fiscale eenheid verbreken, met alle mogelijke nadelige fiscale gevolgen van dien. Hoewel voor deze situaties wel een overgangsperiode is voorgesteld, moet u actie ondernemen om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in stand te houden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626