Verplichte inschrijving UBO’s van open fonds voor gemene rekening (Familiefonds)

22 juni 2020
Artikel

Eerder informeerden wij u over de invoering van het UBO-register voor de ‘ultimate beneficial owner’ van bijvoorbeeld een bv, nv, vof, maatschap, cv, stichting of vereniging. Een open fonds voor gemene rekening (ook wel Familiefonds genoemd) valt hier niet onder, maar het was en is wel de bedoeling van de regering dat ook de participanten in zo’n fonds onder deze verplichting vallen. Daarmee komt één van de voordelen van het Familiefonds ten opzichte van een bv, namelijk de anonimiteit van de participanten, te vervallen. 

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Neem contact op met:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur
ordners UBO-register

Afzonderlijk register

Bij de invoering van het UBO-register heeft de regering aangegeven dat ook de participanten in een open fonds voor gemene rekening als UBO’s geregistreerd moeten worden, maar dat dit in een later wetsvoorstel zou worden geregeld. Inmiddels is dit wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ als concept ter consultatie gepubliceerd. Het gaat om een afzonderlijk register (trustregister) dat, anders dan het ‘gewone’ UBO-register, niet gekoppeld is aan het Handelsregister. De reden hiervoor is dat trusts en soortgelijke juridische constructies normaliter niet in het Handelsregister zijn ingeschreven. Het trustregister vertoont verder veel overeenkomsten met het UBO-register.

Toepassing op open fonds voor gemene rekening

Uit de gepubliceerde toelichting blijkt dat open fondsen voor gemene rekening, zoals een Familiefonds, zijn aan te merken als een soortgelijke juridische constructie als een trust en dat de UBO’s van (onder andere) een dergelijk fonds zich daarom moeten laten registreren in het trustregister.

Ingangsdatum nog niet bekend

De exacte ingangsdatum van het trustregister en dus de registratieplicht is nog niet bekend. De verwachting is dat dit niet vóór 2021 zal zijn. Dat neemt niet weg dat het van belang is om hierop nu al te anticiperen, zodat u mogelijk nog stappen kunt ondernemen.

Wat te doen?

Heeft u geen bezwaar tegen de UBO-registratie? Dan hoeft u niets anders te doen dan ervoor te zorgen dat u zich tijdig laat registreren als UBO, zodra het trustregister is ingevoerd. Vindt u registratie wel een probleem? Dan kunt u nagaan of u gebruik kunt maken van de mogelijkheid om bepaalde gegevens af te schermen. Naar verwachting is dit overigens alleen in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk. Een laatste mogelijkheid is om uw Familiefonds op te heffen vóórdat het trustregister is ingevoerd. Het opheffen van het Familiefonds heeft wel fiscale gevolgen, zodat het van belang is om in samenspraak met uw belastingadviseur het meest passende scenario uit te werken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies over het UBO-register? Onze fiscale experts helpen u graag. Neem contact op met Mark Broekhuizen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 040-2942626 of stuur Mark een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mark
Portretfoto van Mark Broekhuizen
Senior belastingadviseur
Bel
040-2942626
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan