Verpachte grond overbelast bij eigenaar cultuurlandschap

12 maart 2019
Blog

De discussie met betrekking tot de box 3-heffing blijft aanhouden, omdat deze meer en meer als een onrechtvaardige heffing wordt ervaren. De fictieve rendementen van 4,45% en 5,6% waarmee de overheid tegenwoordig rekent bij een vermogen boven de € 100.000,- worden als disproportioneel ervaren. Bij een rentevergoeding van 0,05% die tegenwoordig bij de bank wordt ontvangen, voelt iedere euro belasting over het vermogen als diefstal.

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Cultuurgrond

Rendement verpachte gronden

Niemand had zich in het verleden voor kunnen stellen dat wij ons als plichtsgetrouwe belastingbetaler op enig moment op de rechten van de mens zouden gaan beroepen als het over zo iets gebruikelijks als belasting betalen gaat. De vraag is of het vroeger minder erg was. Toen werd het vermogen belast met vermogensbelasting en werd daarnaast over het werkelijk behaalde rendement belasting betaald. Bij de relatief hoge rentevergoedingen die de bank aan het einde van de twintigste eeuw hanteerde, was belasting betalen vervelend maar kennelijk draagbaar. De overheid ziet de belastingheffing over een fictief rendement van het vermogen overigens in een ander perspectief. Wat belet een vermogende burger immers om zijn vermogen in aandelen of in onroerend goed te beleggen? Met enig risico kunnen op die manier veel hogere rendementen worden behaald. Van disproportionaliteit is in dat geval geen sprake. Die oplossing klinkt eenvoudig, maar voor een grondbezitter ligt dat anders. Voor hem of haar is het nog niet zo eenvoudig om zijn verpachte gronden te verkopen en de opbrengsten te investeren in aandelen.

Cultuurlandschap

Een groot deel van de grondbezitters waakt over ons cultuurlandschap dat voor een groot deel bestaat uit landerijen. Het verpachten van landerijen is doorgaans noodzakelijk om het cultuurlandschap in stand te kunnen houden. Koppel je daar de regulering van de pachtprijzen aan vast volgens het pachtnormenbesluit, dan is de conclusie snel getrokken. Namelijk dat de welgestelden van weleer, die ons cultuurlandschap al vaak eeuwen beheren, in een keurslijf zitten. Zij hebben nauwelijks ruimte om te manoeuvreren om het inkomen uit de landbouwgrond op te schroeven. Laat staan dat zij hun grond op de vrije markt verkopen. Toch heeft de Belastingdienst geoordeeld dat de waarde van deze gronden moet worden gebaseerd op de vrije marktwaarde. Op deze vrije waarde mag de grondeigenaar nog wel een correctie maken voor de verpachting, maar deze wordt eveneens bepaald door de markt. Deze waardedruk is niet gerelateerd aan het rendement, maar aan de verkooptransacties van de grond in verpachte staat. Doordat deze waardedruk in de markt is verminderd, wordt de grondeigenaar van de verpachte gronden met een steeds hogere heffing geconfronteerd.

Landbouwgrond-zeepbel?

Verzet hiertegen heeft tot nu toe weinig effect gesorteerd. De staatssecretaris is immers van oordeel dat het rendement op de grond voldoende is, omdat de opbrengsten voor de eigenaar ook deels in de waardestijging van de grond zit verrekend. Maar de meeste verpachters profiteren niet van deze waardestijging en worden, afgezet tegen het beperkte rendement, geconfronteerd met een belastingdruk van meer dan 100%.

Landbouwgrond is in Nederland een schaars goed, waarbij de relatie tussen marktwaarde en opbrengend vermogen al sinds de jaren zeventig is verbroken. Nu maar hopen voor verpachters dat de huidige hoge marktwaarde van landbouwgrond geen ‘zeepbel’ blijkt te zijn zoals in Denemarken en het cultuurlandschap ook in de toekomst nog behouden blijft. Het zou de overheid sieren om bij landbouwgronden die duurzaam deel uitmaken van ons cultuurlandschap de heffing te beperken tot het werkelijk behaalde rendement.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan