Verliesverrekening: voorkom verdamping

11 juli 2019
Artikel

Vanaf dit jaar is het in de vennootschapsbelasting nog slechts mogelijk om ondernemingsverliezen te verrekenen met de winsten van het voorgaande jaar en de zes volgende jaren. In de inkomstenbelasting en voor de verliezen geleden in de jaren vóór 2019 geldt de oude verrekeningstermijn van negen jaar. Heeft u nog een te verrekenen verlies uit 2010 openstaan? Voorkom dan verliesverdamping na dit jaar!

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Verliesverrekening

Voorkomen verliesverdamping

Om uw verliezen te kunnen verrekenen, moet er (voldoende) fiscale winst aanwezig zijn. Soms wordt met de normale bedrijfsvoering niet voldoende winst gerealiseerd om uw verliezen te kunnen verrekenen. Op dat moment bestaan er in sommige gevallen nog andere mogelijkheden om fiscale winst te creëren.

Enkele voorbeelden:

Overdracht bedrijfsmiddel

Een manier om winst te creëren is bijvoorbeeld de overdracht van een bedrijfsmiddel, zoals een (bedrijfs-)pand, aan een groepsvennootschap. Deze overdracht mag dan niet plaatsvinden binnen een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Deze methode is alleen effectief als de waarde in het economische verkeer van het bedrijfsmiddel hoger is dan de boekwaarde van het pand. Door de overdracht van het bedrijfsmiddel ontstaat dan namelijk een boekwinst (verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde), waarmee u het openstaande verlies kunt verrekenen. U moet daarbij wel in de gaten houden dat deze handeling ook andere gevolgen kan hebben. U moet bijvoorbeeld vennootschapsbelasting betalen als de gerealiseerde boekwinst groter is dan de verrekenbare verliezen of uw bv moet desinvesteringsbijtelling toepassen. Daarnaast kan overdracht van een bedrijfsmiddel leiden tot verschuldigde overdrachtsbelasting of omzetbelasting.

Een variant op verkoop van een bedrijfsmiddel is een zogenaamde sale-and-leaseback constructie, waarbij uw bv een bedrijfsmiddel verkoopt aan een groepsmaatschappij of een derde en dat bedrijfsmiddel vervolgens gaat huren.

Vrijval voorzieningen

Een andere mogelijkheid om fiscale winst te realiseren, is om kritisch te kijken naar de voorzieningen die uw bv eerder heeft gevormd. Mogelijk kunt u deze voorziening(en) vrij laten vallen in uw winst. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een eerder gevormde onderhoudsvoorziening. Het bedrag van de vrijval van voorzieningen valt in uw belastbare winst, waarmee u de beschikbare verliezen kunt verrekenen.

Herinvesteringsreserve

Een andere alternatief om uw fiscale winst (eenmalig) te verhogen is het laten vrijvallen van een gevormde herinvesteringsreserve: als u niet meer van plan bent om deze reserve te gebruiken voor aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel ter vervanging van een eerder verkocht bedrijfsmiddel, moet deze in de winst vrijvallen.

Als gevolg van de beperking van de termijn voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, loopt u eerder het risico dat uw bv eerder geleden verliezen niet meer kan verrekenen met latere winsten. Het is dan belangrijk om fiscale winst te creëren om verliesverdamping te voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden zijn er, afhankelijk van de specifieke situatie van uw bv, mogelijkheden om dit te bereiken. Naast de vennootschaps- en inkomstenbelasting spelen hierbij ook andere belastingen een rol, zoals de overdrachts- en omzetbelasting.

Heeft u openstaande verliezen? Laat u dan goed adviseren door uw ABAB-belastingadviseur over de fiscale mogelijkheden en gevolgen.

Wilt u meer weten over verliesverrekening? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan