Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting?

31 mei 2021
Artikel

Als uw bv in een bepaald jaar verlies heeft geleden, kunt u dit verlies fiscaal verrekenen met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de volgende zes jaren. Hierbij moet u wel rekening houden met antimisbruikbepalingen. Ook zijn er plannen om de fiscale verliesverrekening in de tijd te verruimen en tegelijkertijd in omvang te beperken.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Neem contact op met:
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
vrouw berekent verliezen

Carry back en carry forward

Het verlies van de bv in een bepaald jaar kan worden verrekend met de winsten van het voorgaande jaar (carry back) en met de winsten van toekomstige jaren (carry forward). Sinds 1 januari 2019 is het  mogelijk om verliezen zes jaar voorwaarts te verrekenen met de toekomstige winsten. Heeft uw bv verliezen geleden vóór 1 januari 2019? Dan kan de bv deze nog negen jaar voorwaarts verrekenen.

Verruiming en beperking van verliesverrekening

Vanaf 1 januari 2022 wijzigen naar verwachting de regels voor verliesverrekening. De carry back blijft mogelijk tot één jaar. De grootste wijziging wil het kabinet invoeren in de voorwaartse verliesverrekening, waarbij een bv haar verliezen voortaan onbeperkt voorwaarts kan verrekenen.

Daar staat tegenover dat er een beperking komt van het bedrag dat in een jaar verrekend mag worden. Bedraagt de winst in een jaar niet meer dan € 1.000.000, dan mag € 1.000.000 aan verliezen verrekend worden (ervan uitgaande dat er voor minimaal € 1.000.000 aan verliezen beschikbaar is). Voor zover de winst hoger is dan € 1.000.000, mag van dat meerdere maximaal 50% worden verrekend met beschikbare verliezen.

Verliesverdamping

Nu is er nog sprake van een relatief korte carry forward-termijn van zes jaren. Hierdoor kan soms het totale verlies niet volledig binnen de wettelijke verliesverrekeningstermijnen worden verrekend. Dit wordt verliesverdamping genoemd.
Volgens het voorgestelde overgangsrecht zijn de nieuwe regels over verliesverrekening ook van toepassing op alle niet verrekende verliezen per eind 2021. Dit betekent dat de verliezen uit 2013 en volgende jaren in de tijd onbeperkt verrekenbaar zijn. Verliezen uit 2012 en eerdere jaren verdampen per eind 2021 voor zover deze niet uiterlijk in 2021 verrekend zijn.

Rekenvoorbeeld

Stel dat uw bv in 2020 een verlies leed van € 2.000.000, terwijl het resultaat in 2019 nihil was. Dan is achterwaartse verrekening van het verlies van 2020 niet mogelijk. In 2021 maakt uw bv een verlies van € 3.000.000 en in 2022 een winst van € 4.000.000.

In 2022 mag in totaal aan verliezen verrekend worden:

  • € 1.000.000, plus
  • € 1.500.000 (50% van de winst boven € 1.000.000, ofwel 50% van € 3.000.000).

De totale verliesverrekening in 2022 is dan € 2.500.000. Uw bv moet dan in 2022 vennootschapsbelasting betalen over een belastbaar bedrag van € 1.500.000 (€ 4.000.000 min € 2.500.000). Er blijft nog € 2.500.000 aan verliezen beschikbaar voor verrekening in latere jaren (€ 5.000.000 min de € 2.500.000 die in 2022 verrekend is).

De bv betaalt onder deze nieuwe regels in 2022 vennootschapsbelasting, hoewel er nog verliezen beschikbaar zijn voor compensatie, waardoor onder de huidige regels in 2022 geen vennootschapsbelasting verschuldigd zou zijn. Tegenover deze beperking staat als voordeel dat het resterende verlies van € 2.500.000 niet meer kan verdampen.

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

Als ondernemer in de inkomstenbelasting geldt dat uw verliezen verrekenbaar zijn met de winsten van de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren. Er zijn op dit moment geen plannen om hierin wijzigingen aan te brengen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

Wilt u meer weten over verliesverrekening? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Portretfoto van Rolf Brouwer
Senior belastingadviseur
Bel
0115-677632
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan