Verlenging bijzonder uitstel van betaling en verlaging invorderingsrente

30 november 2021
Artikel

Op vrijdag 26 november 2021 kondigde het kabinet aanvullende coronasteunmaatregelen aan voor het vierde kwartaal van 2021. Wij lichten de belangrijkste fiscale wijzingen voor u toe.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Senior belastingadviseur
Man achter laptop

Uitstel van betaling van belastingen

Eerder werd per 1 oktober 2021 de regeling voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen stopgezet. Ondernemers moesten hierdoor hun nieuw opgekomen belastingverplichtingen weer tijdig voldoen. Omdat het aantal coronabesmettingen weer oploopt, werden er weer nieuwe, beperkende maatregelen ingevoerd. Daarom besloot het kabinet om de regeling voor bijzonder uitstel van betaling toch weer te verlengen tot 1 februari 2022.

Het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 geldt voor ondernemers met openstaande belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen vanwege de coronacrisis. Voor deze ondernemers wordt de verlenging automatisch toegepast. Zij hoeven geen actie te ondernemen. Let op: het is mogelijk dat de Belastingdienst dit op korte termijn administratief niet verwerkt krijgt. Houd er daarom rekening mee dat de Belastingdienst toch herinneringen of aanmaningen verstuurt.

Het bijzonder uitstel geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt vóór 1 februari 2022. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in zestig maanden moet worden afgelost.

Wanneer wel een (nieuw) verzoek voor uitstel van betaling indienen?

Ondernemers die niet eerder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben aangevraagd (of inmiddels de eerder uitgestelde belastingschuld hebben voldaan), komen door de aanvullende coronamaatregelen mogelijk weer of alsnog in betalingsproblemen. Deze ondernemers kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de te betalen belastingen over het vierde kwartaal 2021. In dit geval moeten zij wel een (nieuw) verzoek om uitstel van betaling indienen bij de Belastingdienst.

Let op: voor belastingschulden die u al heeft voldaan, kunt u geen uitstel van betaling aanvragen. De regeling is immers bedoeld als tegemoetkoming voor nieuwe betalingsproblemen als gevolg van het aanscherpen van de coronamaatregelen.

Invorderingsrente

Over openstaande belastingschulden bent u invorderingsrente verschuldigd. Vanwege de coronacrisis is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze invorderingsrente zou vanaf 1 januari 2022 weer stapsgewijs worden teruggebracht naar het oude niveau van 4%. Met de aanscherping van de coronamaatregelen, besloot het kabinet om de invorderingsrente per 1 januari 2022 nog niet te verhogen. De belastingrente blijft daarom 0,01% op 1 januari 2022 en dit percentage geldt tot en met 30 juni 2022. Daarna gaat het niveau van de invorderingsrente per halfjaar stapsgewijs terug naar het oude niveau.

  1 januari 2022 1 juli 2022 1 januari 2023 1 juli 2023 1 januari 2024
Invorderingsrente 0,01% 1% 2% 3% 4%

 

Belastingschuldigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in termijnen mogen betalen, maar kiezen voor betaling in één keer (vóór de eerste betalingsdatum), hebben recht op een betalingskorting. De hoogte van de betalingskorting is gekoppeld aan de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt. Hierdoor zal de betalingskorting in 2022 minimaal zijn.

Grenswerkers

Om te voorkomen dat grensarbeiders die door corona thuiswerken, te maken krijgen met negatieve gevolgen, sloot Nederland aanvullende overeenkomsten met België en Duitsland over de behandeling van thuiswerkdagen. In afwijking van de geldende belastingverdragen mogen op basis van deze overeenkomsten dagen waarop wordt thuisgewerkt als gevolg van coronamaatregelen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waarin de medewerker gewoonlijk zou werken. Dit voorkomt de verschuiving van het heffingsrecht door de thuiswerkmaatregelen en daar mogelijk mee gepaard gaande (inkomens)gevolgen. De lopende overeenkomsten met België en Duitsland lopen nog tot 31 maart 2022. De regering heeft al aangegeven België en Duitsland te benaderen voor een verdere verlenging van deze afspraken.

Overige aanvullende coronasteunmaatregelen

Het kabinet kondigde daarnaast nog meer aanvullende coronasteunmaatregelen aan voor het vierde kwartaal van 2021:

  • Introductie van de NOW-5;
  • Verruiming van de TVL-regeling;
  • Aanvullende maatregelen voor ondersteuning van de sport- en culturele sector.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de verlenging van de coronasteunmaatregelen? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Robert Gall, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan