Verklaring van erfrecht

31 juli 2020
Artikel

Als een dierbare komt te overlijden, wordt u helaas ook geconfronteerd met een aantal zakelijke beslissingen. Een voorbeeld daarvan is een zogenoemde verklaring van erfrecht, die u nodig heeft om over een erfenis te kunnen beschikken of toegang te krijgen tot de bankrekening van de overledene. 

Portretfoto van Marloes Brands
Neem contact op met:
Marloes Brands Belastingadviseur, estate planner
erfrecht

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris. In de akte verklaart de notaris wie is overleden en of de persoon in kwestie gehuwd was. Ook staat in de akte of er een testament is gemaakt en wat hierin bepaald is. Daarnaast verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van hen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Op het moment dat een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt, heeft een erfgenaam ten aanzien van de nalatenschap de keuze om die te aanvaarden of te verwerpen. Er bestaan drie opties:

1. Zuiver aanvaarden

Bij een zuivere aanvaarding wordt een erfgenaam (voor een deel) aansprakelijk voor de schulden en bezittingen van de nalatenschap. Het zuiver aanvaarden is de meest gebruikelijke manier om een nalatenschap te aanvaarden. Toch kent zuiver aanvaarden een aantal risico’s, die (grote) financiële consequenties voor u kunnen hebben. Zuivere aanvaarding houdt namelijk ook in, dat de erfgenaam aansprakelijk is met zijn eigen vermogen op het moment dat de schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen. Zuivere aanvaarding kan op verschillende manieren gebeuren. Vaak vindt dit plaats door feitelijke handelingen, zoals het opbergen van bezittingen van de overledene en/of het betalen van openstaande rekeningen. Het is belangrijk om u hiervan bewust te zijn. Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht is wel een schriftelijke verklaring van aanvaarding vereist.

2. Beneficiair aanvaarden

Bij een beneficiaire aanvaarding aanvaardt de erfgenaam de erfenis onder ‘voorrecht van boedelbeschrijving’. Hierdoor heeft u recht op een deel van het positief saldo, maar bent u met uw eigen vermogen niet aansprakelijk voor het negatief saldo. Pas op het moment dat alle schulden betaald zijn, heeft u recht op een deel van het positief saldo. Erfgenamen kiezen hiervoor als er twijfel bestaat over de omvang van een erfenis. Bij een beneficiaire aanvaarding gelden speciale wettelijke regels voor de afhandeling van de nalatenschap.

3. Verwerpen

Bij verwerping neemt u als erfgenaam afstand van de nalatenschap. Hierdoor bent u niet aansprakelijk voor de nalatenschap en ook niet betrokken bij de afwikkeling. De nabestaanden die de nalatenschap willen verwerpen, kunnen dit gezamenlijk doen in één akte. Wilt u de nalatenschap verwerpen én heeft u kinderen? Let dan goed op. Uw kinderen worden dan namelijk de ‘nieuwe’ erfgenaam.

Iedere erfgenaam mag zelf kiezen op welke wijze hij de nalatenschap aanvaardt. Een verklaring van erfrecht wordt pas door een notaris opgesteld als alle erfgenamen hun keuzes bekend hebben gemaakt.

Let op!

• Het is alleen mogelijk om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen als er nog geen handelingen van (zuiver) aanvaarden door de erfgenaam zijn gedaan. Daarnaast moet de erfgenaam hiervoor bij de rechtbank een of meerdere stukken indienen.

• Als u een uitvaartondernemer opdracht geeft om de uitvaart te verzorgen, dan bent u als opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van de rekening. De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap en moeten uit de erfenis voldaan worden. Op het moment dat de kosten van de uitvaart het saldo van de nalatenschap overstijgen, moeten de erfgenamen (ook bij beneficiaire aanvaarding en verwerping) deze kosten betalen.

Meer weten?

Heeft u vragen over de verklaring van erfrecht of heeft u ondersteuning nodig? Onze estate planners helpen u graag. Neem contact op met Marloes Brands, belastingadviseur en estate planner, via telefoonnummer 040-2942666 of stuur Marloes een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan