Verhoging normbedrag loon directeur-grootaandeelhouder

21 januari 2021
Artikel

Per 1 januari 2021 is het normbedrag voor het vaststellen van het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) verhoogd naar € 47.000 (2020: € 46.000). Wij adviseren na te gaan of deze verhoging leidt tot aanpassingen in het loon van de dga. We zetten de uitgangspunten van de gebruikelijkloonregeling voor u op een rij.  

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
mensen lopen door bedrijfspand

Gebruikelijk loon

Als een dga (of zijn partner) werkzaamheden verricht in een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft (minstens 5% van de aandelen), dan bepaalt de gebruikelijkloonregeling hoe hoog het loon van de dga minimaal moet zijn. 
De dga moet een loon ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn werkzaamheden. Als vuistregel geldt dat het loon moet worden vastgesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de meestverdienende werknemer binnen het concern;
  • € 47.000.

Uitzonderingen gebruikelijkloonregeling

Onder bepaalde omstandigheden mag het loon op een lager bedrag worden vastgesteld dan wat de vuistregel voorschrijft. De werkgever moet dan aannemelijk maken dat een lager loon beter past bij de werkzaamheden van de dga. Daarnaast mag het loon in bijzondere situaties worden vastgesteld op (tenminste) het wettelijke minimumloon, bijvoorbeeld bij een startende onderneming of bij een onderneming die structureel verlies lijdt.

Coronacrisis

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat de coronacrisis een aanleiding kan zijn om het loon op een lager bedrag vast te stellen. Het is het raadzaam om te blijven toetsen of het loon aan de regels van de gebruikelijkloonregeling voldoet. Mogelijk moet het loon (opnieuw) worden aangepast, bijvoorbeeld als de omzet na verloop van tijd weer toeneemt.

Contractuele vastlegging

Een wijziging in de hoogte van het loon van een dga moet u schriftelijk vastleggen in een addendum. Voordat u deze stap onderneemt, moet u eerst het daarover genomen aandeelhoudersbesluit vastleggen in notulen.

Voldoet u aan de regels?

Wilt u weten of in uw situatie het loon voldoet aan de regels van de gebruikelijkloonregeling?  Onze fiscale specialisten adviseren u hierover graag. Neem contact op met Ronald van Leeuwen, specialist loonheffingen, op 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan