Verantwoording zorgbonus en WKR: hier moet u op letten

18 februari 2021
Artikel

De zorgbonus blijft de gemoederen bezighouden. Sommige zorgaanbieders blijken de zorgbonus ruimhartig te hebben toegekend, terwijl andere terughoudend zijn uit angst voor extra kosten. De minister geeft daarom uitleg. 

Portretfoto van Mirjam van de Langerijt
Neem contact op met:
Mirjam van de Langerijt Senior belastingadviseur
Zorgpersoneel bekijkt de zorgbonus.

Heeft u de zorgbonus wél in 2020 uitbetaald? Dan weet u uiterlijk eind maart 2021 of u eventueel loonbelasting moet betalen of dat u een meldingsplicht heeft. Een goede administratie van de werkkostenregeling is daarvoor cruciaal. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Wie komt in aanmerking voor de zorgbonus?

Bent u werkgever in de zorg? Of opdrachtgever van bijvoorbeeld zzp’ers of uitzendkrachten in de zorg? Dan kon u een bonus aanvragen voor zorgprofessionals, die tijdens de eerste uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Hieraan zijn geen harde criteria verbonden, maar er is wel een handreiking gepubliceerd met daarin een overzicht van beroepen en functies die mogelijk in aanmerking komen.

Handelwijze zorgaanbieder

Juist vanwege het ontbreken van een definitie van de ‘uitzonderlijke prestatie’, maakt een aantal werkgevers (of opdrachtgevers) zich zorgen of zij de subsidie uiteindelijk wel krijgen. In de praktijk blijkt dat een aantal zorgaanbieders de zorgprofessional door ondertekening van een verklaring verplicht tot terugbetaling, als op een gegeven moment blijkt dat de werkgever/opdrachtgever toch niet voor de subsidie in aanmerking komt.

Minister Van Ark reageerde op Kamervragen hierover en stelde dat u als werkgever of opdrachtgever verantwoordelijk bent voor de aanvraag en dat u moet voldoen aan de subsidievoorwaarden en –verplichtingen. Het is volgens de minister niet de bedoeling dat het risico wordt afgewenteld op de zorgprofessional.

Tegelijkertijd verscheen op de website van de uitvoeringsinstantie van de subsidie (DUS-i) het bericht dat de uitzonderlijke prestatie bewust ruim is ‘gedefinieerd’ om de zorgaanbieders ruimte te bieden. Alleen zij kunnen beoordelen wie de bonus moet krijgen. DUS-i geeft aan dat hierop niet wordt gecontroleerd.

Dubbele zorgbonussen

In de praktijk blijkt ook dat zorgprofessionals van twee (of meer) zorgaanbieders een zorgbonus ontvangen of hebben ontvangen. Dat kan zich mogelijk voordoen als hij of zij meer werkgevers of opdrachtgevers had in de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 september 2020. Ondanks het bericht van DUS-i is het raadzaam om maatregelen te treffen om dit te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de zorgprofessional te laten verklaren dat de zorgbonus niet ook al is (óf wordt) ontvangen van een andere zorgaanbieder.

Naar verwachting zal het laatste woord over de zorgbonus nog niet zijn gezegd en blijft de definitieve vaststelling van de subsidie nog enigszins onduidelijk. Wij informeren u uiteraard over de ontwikkelingen. Zorg in ieder geval dat u voldoet aan de hierna genoemde voorwaarden en verplichtingen:

  • De zorgprofessional is bij u werkzaam geweest tussen 1 maart en 1 september 2020.
  • De zorgprofessional verdient bij een voltijd dienstverband niet meer dan twee keer modaal (€ 73.000). Let op: voor zzp’ers en uitzendkrachten gelden andere criteria en gaat de regeling uit van een maximaal uurloon respectievelijk -tarief.
  • Er zijn ten minste twee personen bij uw instelling werkzaam.
  • U staat als zorgaanbieder in het handelsregister met een SBI-code, die in de regeling is opgenomen. U betaalt de zorgbonus binnen vijf maanden na ontvangst van de subsidie uit. Let vooral op deze termijn als u nog wacht op een verklaring van uw zorgprofessional.
  • Wijs de zorgbonus voor uw werknemers aan als eindheffingsloon in de werkkostenregeling (WKR).

De gevolgen voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling

U moet de zorgbonus verplicht aanwijzen als eindheffingsloon. Daarmee valt de bonus in de vrije ruimte van de WKR. Mogelijk wordt uw vrije ruimte hierdoor overschreden, met belastingheffing tot gevolg (80% loonbelasting). Naast de zorgbonus behelst de subsidie daarom ook een bedrag (voorschot) waarmee u deze belasting kunt betalen. Kortom: u ontving de zorgbonus van € 1.000 voor uw werknemers samen met de compensatie voor de loonbelastingheffing (80%) als voorschot. Samen is dit dus € 1.800 per zorgprofessional.

De vrije ruimte bedraagt, zowel in 2020 als in 2021, 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom en bij hogere loonsommen respectievelijk 1,2% en 1,18% over het meerdere. Blijkt dat de zorgbonussen (deels) in de vrije ruimte vallen? Dan bent u voor dat deel géén eindheffing verschuldigd en moet u het voorschot (deels) terugbetalen.  Kortom, er zijn een flink aantal fiscale aandachtspunten. Wij geven u daarom drie tips:

  • Zorg dat u juist nu meer inzicht in uw situatie krijgt. In veel gevallen is de uitvoering van de WKR nog niet optimaal en wordt daardoor een overschrijding van de vrije ruimte te laat ontdekt. Is de administratie van uw WKR niet op orde? Dan brengt dat naast het risico op loonheffingen, nu ook uw subsidie voor de zorgbonus in gevaar.
  • Zorg dat u de bonus op de juiste wijze aanwijst in uw fiscale vrije ruimte van de WKR. Onze specialisten helpen u graag bij de inrichting van uw WKR-administratie.
  • Heeft u of wilt u de zorgbonus uitkeren aan niet-werknemers (zzp’ers of uitzendkrachten)? Dan wordt de belasting naar een eindheffingstarief van 75% gecompenseerd. Ook aan die eindheffing zijn nadere voorwaarden verbonden.

(Administratieve) verplichtingen en termijnen

Bij subsidieaanvragen tot € 25.000 heeft u een meldingsplicht wanneer blijkt dat u minder loonbelasting hoeft af te dragen. Heeft u de zorgbonus in 2020 aan uw personeel betaald? Dan blijkt dat dus bij de aangifte loonbelasting die u, conform de loonbelastingregels, uiterlijk eind maart 2021 moet hebben ingediend. Voor hogere aanvragen moet u binnen 22 weken na afloop van het jaar waarin de zorgbonus is uitgekeerd een aanvraag tot definitieve vaststelling indienen. Hieraan moet worden toegevoegd:

  • een verklaring van werkelijke kosten (voor aanvragen tussen € 25.000 en € 125.000);
  • een verantwoording als onderdeel van de jaarrekening met accountantsverklaring (voor aanvragen boven € 125.000). DUS-i meldde onlangs dat het accountantsprotocol nog niet is gepubliceerd, maar publiceert wel alvast de basiscriteria voor de controle. Een daarvan is (uiteraard) dat u als zorgaanbieder de loonheffing daadwerkelijk heeft afgedragen.

U heeft altijd een meldingsplicht als de zorgbonus niet binnen de voorgeschreven termijn is uitbetaald en u moet de administratie en bijbehorende documentatie tien jaar bewaren. Let op: dat is aanzienlijk langer dan de bewaartermijn voor de loonadministratie.

Meer weten?

Wilt u verrassingen achteraf voorkomen? Of heeft u hulp nodig? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Mirjam van de Langerijt, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-5914140 of stuur Mirjam een e-mail

Wilt u meer weten over de zorgbonus en wkr? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mirjam
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan