Veranderingen mestbeleid 2020

14 januari 2020
Artikel

Voor 2020 veranderen er een aantal regels voor het gebruik van mest. We hebben de wijzigingen voor u op een rij gezet.

Portretfoto van Wim Dirks
Neem contact op met:
Wim Dirks Agrarisch bedrijfsadviseur
Mest

Lagere fosfaatgebruiksnormen 2020

De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog daalt in 2020. U mag op grasland 75 kilogram fosfaat gebruiken en op bouwland 40 kilogram.

Extra klasse voor fosfaattoestand

Door de extra klasse voor de fosfaattoestand van uw grond, kunt u de hoeveelheid fosfaat beter aanpassen op de toestand van uw perceel. Er zijn nu in totaal vijf klassen voor de fosfaattoestand van uw grond: hoog, ruim, neutraal, laag en arm. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een overzicht van hoeveel fosfaat u per klasse mag gebruiken op grasland en bouwland. 

Equivalente maatregelen extra fosfaat vervallen

Vanaf 2020 mag u geen extra fosfaat meer gebruiken bij lage fosfaattoestand en hoge opbrengsten en bij neutrale fosfaattoestand en hoge opbrengsten. De equivalente maatregelen voor fosfaat zijn door de hogere fosfaatgebruiksnormen voor de fosfaattoestanden neutraal en laag, door de verfijning van de klassengrenzen en de nieuwe fosfaatklasse ruim niet meer nodig. De equivalente maatregelen voor extra stikstof blijven wel bestaan. 

Meer fosfaat bij fosfaattoestand hoog

Sinds 2020 geldt er een nieuwe uitzondering om meer fosfaat te gebruiken. U mag namelijk vijf kilogram fosfaat per hectare extra uitrijden als de fosfaattoestand van uw grond hoog is. Dit mag alleen als u mest gebruikt die zorgt voor meer organische stof in de grond. U gebruikt in elk geval 20 kilogram fosfaat per hectare van één van deze mestsoorten: strorijke vaste mest van rundvee, schapen, geiten of paarden, dikke fractie van mest van rundvee, champost, gft-compost en groencompost. 

Als u een biologisch bedrijf heeft, dan mag u 10 kilogram fosfaat per hectare extra uitrijden en ook strorijke vaste mest van varkens gebruiken. 

Uiterlijk 31 december moet u melden op welke percelen in dat kalenderjaar u extra fosfaat heeft gebruikt. 

Mest op overige grond uitrijden

Vanaf 2020 is er een verschil tussen de toegestane hoeveelheid fosfaat op grasland en bouwland op overige grond. Voor grasland op overige grond geldt nu een toegestane hoeveelheid van 90 kilogram fosfaat en 170 kilogram stikstof per hectare. Voor bouwland is dat 60 kilogram fosfaat en 170 kilogram stikstof per hectare. 

Grasland op overige grond is bijvoorbeeld grond met hobbydieren. Bij bouwland kunt u denken aan volkstuinen. De hoeveelheden gelden voor dierlijke mest, compost, overige organische mest en herwonnen fosfaat.

Berekening melkveefosfaatoverschot 2014 langer bewaren

Als u het melkveefosfaatoverschot 2014 (MFO 2014) voor de grondgebonden en verantwoorde groei melkveehouderij berekent, gebruikt u de gegevens van 2014. De periode voor het bewaren van de administratie en bewijsstukken voor het berekenen van het MFO 2014 zijn verlengd naar vijf jaar. Als u in december 2019 gestopt bent met uw bedrijf, dan moet u de administratie over het jaar 2014 tot en met 31 december 2024 bewaren.

Productieplafonds in de wet

Vanaf 1 januari 2020 zijn de plafonds voor de totale productie van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest in de Meststoffenwet opgenomen. Ook kennen de varkens-, pluimvee- en melkveesector een sectorplafond, waarin staat hoeveel stikstof en fosfaat deze dieren maximaal mogen produceren. 

Natuurgrond met pacht- of huurcontract

In de overeenkomsten die u na 1 januari 2020 afsluit, moet u voortaan beschrijven hoeveel mest u in kilogram stikstof of fosfaat mag gebruiken. Overeenkomsten van voor dit jaar hoeft u alleen aan te passen als u deze verandert of verlengt. 

Onderzoek mineralenconcentraat verlengd

Het onderzoek mineralenconcentraat is verlengd tot en met 31 december 2021. U kunt zich nog aanmelden als gebruiker. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en over de fosfaatgebruiksnormen 2020? Neem contact op met Wim Dirks, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942773 of stuur Wim een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wim
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan