Vennootschapsbelasting besparen door toepassing willekeurige afschrijving pluimveehouderij

15 december 2022
Artikel

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Eén van deze maatregelen ziet op het verhogen van het tarief in de eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting. Ook wordt deze eerste belastingschijf verlaagd.

kip

Wijzigingen vennootschapsbelasting in 2023

De eerste belastingschijf in de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in 2023 omlaag van € 395.000 naar € 200.000. Het tarief in die eerste schijf gaat omhoog van 15% naar 19%. Pluimveehouders kunnen door het slim toepassen van willekeurige afschrijving mogelijk belasting besparen.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld. Stel: uw bv behaalt zowel in 2022 als in 2023 een resultaat van € 395.000. De heffing in de vennootschapsbelasting is dan als volgt:

  • In 2022 is de vpb-heffing 15% x € 395.000 = € 59.250.
  • In 2023 is de vpb-heffing 19% over de eerste schijf van € 200.000 = € 38.000. Dan resteert nog € 195.000, dat in de hoogste schijf valt en tegen 25,8% is belast. Dit is € 50.310. De totale heffing 2023 bedraagt dus € 38.000 + € 50.310 = € 88.310.

De extra vpb-heffing 2023 ten opzichte van 2022 bedraagt dus € 88.310 - € 59.250 = € 29.060. Dit is een stijging van 49%!

Afschrijvingen

Stel dat uw winst voor 2022 onder de € 395.000 blijft en u over een potentieel aan willekeurige afschrijvingen beschikt (als gevolg van VAMIL-investeringen). Dan kunt u ervoor kiezen om de willekeurige afschrijvingen in 2022 laag te houden, waardoor het fiscale resultaat over 2022 hoger wordt. Het potentieel aan vrije afschrijvingen van 2022 kunt u vervolgens gebruiken om in 2023 het resultaat zoveel mogelijk te drukken. Een voorbeeld:

  • Normale winst vóór toepassing vrije afschrijvingen bedraagt zowel in 2022 als 2023 € 300.000.
  • Het potentieel aan vrije afschrijvingen, dat is inbegrepen in het resultaat 2022, bedraagt € 95.000.
  • Als u de mogelijkheid om vrij af te schrijven niet toepast, betaalt u over 2022 € 300.000 x 15% = € 45.000 aan vennootschapsbelasting en in 2023 (€ 200.000 x 19% + € 100.000 x 25,8%=) € 63.800.
  • Totaal over 2022 en 2023 is dit (€ 45.000 + € 63.800 =) € 108.800 aan vpb.
  • U kunt ervoor kiezen om in 2022 maximaal € 95.000 minder fiscaal af te schrijven als gevolg van de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving. Hierdoor wordt uw fiscale winst over 2022 € 395.000. De totale vpb-heffing over 2022 bedraagt in dat geval € 59.250.
  • In 2023 kunt u ervoor kiezen om het willekeurige afschrijvingspotentieel van € 95.000, die u in 2022 niet heeft gebruikt, in 2023 wel te gebruiken. Hierdoor wordt het resultaat 2023 € 300.000 -/- € 95.000 = € 205.000. De vpb-heffing 2023 bedraagt dan (€ 200.000 x 19% + € 5.000 x 25,8%=) € 39.290.
  • Totaal over 2022 en 2023 is dit (€ 59.250 + € 39.290 =) € 98.540 aan vennootschapsbelasting.
  • Het toepassen van de vrije afschrijvingen leidt in dit geval tot een besparing van € 108.800 - € 98.540 = € 10.260.

Meer weten?

Kortom: als de mogelijkheid bestaat om met toepassing van vrije afschrijvingen uw resultaat over 2022 te verhogen, kunt u volgend jaar mogelijk belasting besparen. Neem contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu