Van welke ontwikkelingen gaat u profiteren?

16 januari 2019
Blog

Steeds vaker duiken er artikelen op over Crop Sensing, robotica en big data in de tuinbouw. Voor de meeste telers zal het nog een ver-van-mijn-bed-show zijn, maar de ontwikkelingen gaan snel. Het is goed om deze ontwikkelingen te volgen om na te gaan waar deze mogelijk voor uw bedrijf van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Portretfoto van René Boots
Geschreven door:
René Boots Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Een robot

Dan zijn er nog andere ontwikkelingen die momenteel een grotere urgentie kennen. De steeds wisselende en extreme weersomstandigheden, uw afzetmodel en -strategie, behoud en inzet van voldoende en gekwalificeerd personeel en de circulaire economie zijn voor velen naar verwachting het meest relevant. Dit zijn onderwerpen die continu aandacht verdienen.

Wat zijn uw opties?

Op deze ontwikkelingen heeft elke ondernemer de afgelopen twee jaar genoeg eigen ervaring op kunnen doen. En speelde het niet of in mindere mate bij uzelf, dan gebeurde er genoeg om u heen om te vernemen welke gevolgen ermee gepaard gingen. Voor het continuïteitsperspectief van uw eigen bedrijf is het wezenlijk om dit soort ontwikkelingen goed te evalueren, daarna te bekijken welke opties en scenario’s er mogelijk zijn, om vervolgens te bezien hoe u hierop wilt anticiperen.

Vragen die u moet stellen

Welke risico’s van deze ontwikkelingen zie ik voor mijn bedrijf en welke mogelijkheden heb ik om deze risico’s te verkleinen of te compenseren? Wat past daarbij het best bij mijn bedrijf en mezelf? Kan ik me minder afhankelijk maken in mijn afzetketen of zie ik een win-win-situatie in de keten? Bespreek deze met uw afzetorganisatie, -partner of collega’s. Hoe voorzie ik dat ik ook in de toekomst voorzien blijf van voldoende en kwalitatief personeel? Hoe kan ik deze blijven binden en boeien?

De investeringen die hiermee gemoeid gaan, versterken in mijn optiek de basis onder het bedrijf, ondanks dat ze wellicht kostprijsverhogend zijn. Daag uzelf uit om kritisch te kijken naar de (financiële) risico’s en gevolgen van de voor u meest voorname ontwikkelingen. Hoe wilt en kunt u hierop anticiperen? Wat moet u hiervoor doen en welke investeringen gaan hiermee gemoeid?

De veelzijdigheid van een bedrijfsplan

Met een goede onderbouwd plan zijn de investeringen in beginsel financierbaar. Dit geldt zeker niet alleen voor investeringen die leiden tot schaalvergroting of verbreding. Financiering is en blijft echter maatwerk, waardoor een goed uitgewerkt bedrijfsplan allereerst inzicht geeft in de financiële haalbaarheid voor uw bedrijf en verder een goede basis geeft voor het financieringsverzoek. Maar het is zeker niet alleen een middel om de financiering bij de bank te regelen. Een goed bedrijfsplan geeft ook het nodige inzicht om de koers te bepalen, keuzes te maken en de strategie te volgen. Alleen al om periodiek te kunnen actualiseren op de eigen visie, missie en strategie mag een bedrijfsplan niet ontbreken. ABAB Agro Advies heeft inmiddels al vele klanten met succes hierin kunnen ondersteunen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail René
Portretfoto van René Boots
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
077-3217734
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan