Van idee tot werkelijkheid: hoe past ABAB co-creatie toe?

21 november 2022
Artikel

Van dagelijks leidinggeven tot aan InnovatieTafels: het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij co-creatie binnen ABAB een sleutelrol vervult. Als voorzitter raad van bestuur legt Ronald Meijers uit hoe ABAB co-creatie toepast en waarom dit zo van belang is.

Logo van ABAB
Neem contact op met:
ABAB
Samenwerking

Als ultiem voorbeeld van co-creatie noemt Meijers Het Verhaal van ABAB, waarin de nieuwe missie, visie en strategie van ABAB beschreven staat: “We hebben ons verhaal met alle stakeholders gemaakt, zoals klanten, collega’s en leveranciers. We hebben aan hen onder andere gevraagd waarom ABAB bestaat, waar we goed in zijn en wat we beter moeten doen. Daardoor is het echt ons verhaal geworden.”

Verschil

Maar waarom is het toepassen van co-creatie dan zo belangrijk voor ABAB? “Wij willen impact maken als dienstverlener. ABAB wil de gezondheid van ondernemers en ondernemingen verbeteren door uitdagingen te transformeren in uitkomsten. Omdat wij ons zowel richten op de ondernemer als op de onderneming, maken we het menselijke aspect duidelijk zichtbaar.” Meijers legt uit dat ABAB voorbij de feiten en de cijfers wil kijken. “Ze zijn belangrijk en handige hulpmiddelen om enige grip op de werkelijkheid te krijgen: noodzakelijk maar niet voldoende. Om echt zicht op de realiteit te krijgen zijn de ideeën, gevoelens en gedragingen van de ondernemer en zijn team cruciaal.  Daarom kijken wij als ABAB naar de persoon achter de ondernemer om met haar of hem positieve beweging te co-creëren. Een relatie die gelijkwaardig en vruchtbaar is, waarin onderling vertrouwen heerst en waarbij alle betrokkenen de overtuiging hebben dat die relatie betekenisvol uitpakt; daar is co-creatie fundamenteel voor.”

Communicatie en co-creatie

Meijers legt uit dat ABAB leiderschap ook ziet als een vorm van co-creatie. “Je kunt niet in je eentje leiden. Per definitie is er pas leiderschap als anderen bereid zijn je te volgen. En, wie zijn we bereid te volgen? Mensen die leidinggeven serieus nemen en het benaderen als een vak, net als bijvoorbeeld accountancy. Wij volgen leiders die ons niet alleen sturen, maar minstens zo vaak goed luisteren en zich aan ons aanpassen” Ook communicatie is volgens Meijers een product van co-creatie. Bij leiderschap heb je een leider en een volger, bij communicatie heb je een zender en een ontvanger. Alleen als beiden hun werk goed doen, is  sprake van goede communicatie. Dus als iemand vindt dat iets niet duidelijk gecommuniceerd is, zou de eerste vraag moeten zijn: hoe goed heb je je best gedaan de boodschap te ontvangen? Om daarna pas feedback te geven aan de zender over hoe het beter, duidelijker kan. Als we dat constant zouden zien, zenders en ontvangers in een proces van co-creatie, dan pas zouden we goede communicatie hebben .”

Fundamenteel

InnovatieTafels is een initiatief van de Stichting ABAB waarbij groepen ondernemers de handen ineen slaan om samen sneller, beter te innoveren. Vijf keer per jaar komen zij bijeen onder begeleiding van een team van twee co-moderatoren. Ook hierbij is co-creatie fundamenteel. “Ook het idee om met InnovatieTafels te starten is niet zomaar bij één persoon uit de lucht komen vallen waarna anderen dat maar moesten uitvoeren. InnovatieTafels zelf is dus ook een co-productie waarin verschillende perspectieven bij elkaar zijn gekomen. Co-creatie in optima forma.”

Kernwaarde

Volgens Meijers past het fenomeen co-creatie goed bij ABAB’s kernwaarde opbouwende feitelijkheid, waarbij –soms confronterende- feedback over hoe het nu is én het zoeken naar oplossingen centraal staan. “Co-creatie gaat erom niet te blijven hangen in hoe het niet kan of moet. Co-creëren gaat uit van met elkaar in de spiegel kijken, vervolgens mogelijkheden zien en daar dan iets constructiefs mee doen.” Dit sluit aan bij de kernwaarde, omdat co-creatie verder gaat dan simpelweg ‘constateren hoe het nu is’. “Het is een toekomstgerichte, constructieve houding én methode om problemen mee op te lossen.”

Wilt u meer weten over co-creatietafels? Wij helpen u graag verder!

E-mail ABAB
Icoon downloaden

Het wat, hoe en waarom van co-creatie weten?

Lees de resultaten van het ABAB-onderzoek naar co-creatie in dit trendrapport.
Download het gratis trendrapport
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan