Vacatures: voorzitter en lid Raad van Commissarissen

1 juni 2021
Artikel

In verband met het bereiken van de maximum zittingstermijnen van de voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen ontstaan er in de komende periode twee vacatures. 

Ondernemer en commissaris in gesprek over vacature Voorzitter Raad van Commissarissen

Rekening houdend met de meer algemene kwaliteiten, genoemd in de profielschets, gelden voor beide vacatures meer specifiek de navolgende eisen:

 • ervaren toezichthouder, die al een aantal jaar actief is als commissaris;
 • bestuurlijk en strategisch denk- en adviesvermogen;
 • verbindend, met een goed moreel kompas en lerend vermogen;
 • ervaring met professionele dienstverlening en/of een organisatie van professionals;
 • bekend c.q. affiniteit met de klantengroep van ABAB: MKB en/of familiebedrijven.

 Daarnaast dienen de kandidaten voor de twee vacatures gezamenlijk invulling te geven aan de volgende eisen:

 • ervaring als voorzitter;
 • goed bekend met de food- en agro-omgeving;
 • ervaring met transformatieprocessen en bij voorkeur ervaring met waardegerichte cultuurontwikkeling en strategisch HR-beleid;
 • beschikkend over een actueel en relevant netwerk in Brabant (en eventueel Zeeland).

Profiel van de voorzitter RvC

De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvC en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekbare lid van de RvC. Onverminderd de algemene profielschets worden van de voorzitter specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, zoals:

 • Heeft natuurlijk gezag en is een ervaren toezichthouder c.q. voorzitter.
 • Beschikt over integrerende en communicatieve kwaliteiten.
 • Beschikt over voldoende sociale vaardigheden om tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier te hanteren, zonder partijen te schaden.
 • Is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.
 • Heeft een teamgerichte houding met focus op een goede kwaliteit in de besluitvorming.

Uiteraard beschikt hij/zij over voldoende tijd om de functie te kunnen uitoefenen.

Gezien de samenstelling van de Raad bestaat de voorkeur om voor minimaal één van de twee posities een vrouw te werven. 

Bij de samenstelling van de Raad wordt rekening gehouden met de persoonlijke kwaliteiten van de verschillende leden met als doel dat de Raad als team zal functioneren in een verband met elkaar aanvullende eigenschappen en deskundigheden. 

Meer informatie over deze vacatures is te vinden in het document 'Profielschets'. Solliciteren kan online via de website Nationaal Register.