Uitkering immateriële schadevergoeding belast?

12 december 2016
Wet- en regelgeving

Alles wat uw werknemers uit een (vroegere) dienstbetrekking genieten, verstrekt of vergoed krijgen van u als werkgever, behoort tot het loon. Dat is het uitgangspunt in de loonbelasting. Betekent dit dat u ook loonheffing moet inhouden op een uitkering uit een ongevallenverzekering?

 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Man berekent schadevergoeding

Betaalt u als werkgever een vergoeding voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht op grond van uw aansprakelijkheid voor uw medewerker? De uitkering vindt dan in principe niet plaats in het kader van de dienstbetrekking. Als werkgever hoeft u dan geen loonheffing in te houden, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Afspraken in de arbeidsovereenkomst kunnen een bijzondere omstandigheid vormen.

Voorbeeld

De werkgever sluit een verzekering voor haar werknemers met een 24/7-dekking. Na werktijd en buiten de werkplek loopt de werknemer bij een ongeluk een dwarslaesie op. Hij ontvangt daarom van de verzekeraar een bruto-uitkering van € 50.000. De werkgever houdt ruim € 17.000 aan loonheffing in. De vraag was of de uitkering tot het loon behoort.

Bijzondere omstandigheid

De rechter oordeelde dat sprake was van een bijzondere omstandigheid. De rechter overwoog daarbij dat werkgever de verzekering onverplicht afsloot en het ongeval buiten werktijd en niet op de werkplek plaatsvond. De werkgever droeg in dat kader geen aansprakelijkheid voor het ongeval.
Volgens de rechter was de uitkering in deze omstandigheden onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De uitkering vloeit daarom voort uit de dienstbetrekking. Op de uitkering was terecht loonheffing ingehouden, oordeelde de rechter. 

Wilt u meer weten over loonbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268