Trends in logistiek en transport

24 mei 2018
Artikel

De economie trekt aan en dat is goed nieuws voor bedrijven in transport en logistiek. De omzet stijgt, maar dit betekent niet automatisch dat de prijzen meestijgen met het volume. De tarieven staan nog steeds onder druk en de personeelskosten stijgen. Meer focus op efficiënt vervoer is dus belangrijk. Bekijk de belangrijkste trends van de sector logistiek en transport voor 2018. 

mannen in logistiek bedrijf

Personeel

Door de groei van de sector zal de vraag naar personeel de komende jaren alleen maar toenemen. Werd er in het transport de laatste jaren veel gebruik gemaakt van chauffeurs uit Oost-Europa, inmiddels is er weer meer vraag naar Nederlandse chauffeurs. In distributiecentra leidt automatisering en robotisering tot minder uitvoerend personeel. Omdat de complexiteit van het werk en de keten is toegenomen, zijn er andere, vaak hoger opgeleide, mensen nodig. Daarnaast zorgen de vergrijzing en het imago van de branche ervoor dat bedrijven veel aandacht moeten richten op het werven en behouden van personeel. 

Concurrentie en ontwikkelingen uit andere hoeken

Een bedreiging voor logistieke en transportbedrijven zijn ontwikkelingen en concurrentie van buiten de branche. Bedrijven uit andere sectoren kunnen met nieuwe bedrijfsmodellen en innovatieve ontwikkelingen een grote impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van 3D-printing; als producten ter plekke gemaakt kunnen worden, is er minder transport nodig.
Daarnaast zijn door de steeds grotere invloed van internet en de grote (tech)bedrijven het koopgedrag en de klantverwachtingen veranderd. Dat heeft ook op deze sector grote invloed. Alles moet snel geleverd worden, te volgen zijn voor klant en tegelijkertijd nog betaalbaar zijn.

Duurzaamheid

Naast toegenomen service zie je ook nog een andere beweging; de klant eist steeds vaker duurzame transportoplossingen, evenals de overheid. Dit vergt forse investeringen in onder meer energiezuinige en schonere vrachtwagens. Daarnaast worden ook de chauffeurs steeds vaker getraind om met minimaal verbruik maximaal rendement te behalen. 

Robotisering

Is er aan de ene kant een tekort aan personeel, aan de andere kant is ook in deze sector robotisering in opkomst. Volgens experts gaan robots in de Eurozone tot anderhalf miljoen banen kosten. Door drones en robots in te zetten, kunnen bedrijven echter ook flink besparen. De productiekosten van robots nemen steeds meer af, waardoor het gebruik zal toenemen

Onderscheidend vermogen

Binnen de sector is een tweedeling ontstaan. Enerzijds zijn er de grote, internationale bedrijven, veelal ontstaan uit fusie en overnames van middelgrote spelers die een totaalpakket aan diensten aanbieden. Anderzijds zijn er de kleine bedrijven, die het moeten hebben van de flexibele inzetbaarheid of juist van gespecialiseerde diensten, zoals gekoeld transport. De kleine, niet-gespecialiseerde bedrijven hebben de meeste last van de prijsconcurrentie. Het bieden van onderscheidende dienstverlening is dus een manier om te ontkomen aan de prijsdruk. 

Regionale ontwikkelingen 

Nederland is de logistieke hotspot van Europa, waarbij in Zuid-Nederland drie topcentra liggen; West-Brabant (Breda-Roosendaal), Midden-Brabant (Tilburg-Waalwijk) en Noordoost-Limburg (Venlo-Venray). De concentratie van de logistieke hotspots biedt zowel kansen voor de regio als uitdagingen, met name op personeelsgebied. 

In Zeeland ontwikkelt de Kanaalzone Gent-Terneuzen zich in een rap tempo tot een logistiek draaipunt in Europa. Onlangs zijn de havenschappen van Zeeland (Terneuzen-Vlissingen), Zeeland Seaport en het havenschap van Gent gefuseerd. Dat geeft een enorme impuls aan de economische ontwikkeling in deze regio. Bedrijven in deze sector zijn zowel maritiem van aard als gericht op vervoer over de weg. 

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan