Trends en ontwikkelingen in de zorg

21 oktober 2022
Artikel

Na een sterke volumegroei in 2021 (+9,8%) is de verwachting dat de groei van de zorgsector in 2022 terugloopt naar +3,5% en in 2023 naar +2,5%. De zorgsector blijft kampen met personeelsschaarste.

Trends en ontwikkelingen in de zorg

De zorgsector kampt nog altijd met de naweeën van de laatste coronagolf en is op dit moment nog bezig om de uitgestelde zorg in te halen. Dit wordt bemoeilijkt door een groeiende vraag naar zorg en het tekort aan personeel.

Personeelstekort

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Nederland heeft te maken met vergrijzing en een toenemende levensverwachting. Hierdoor nemen de vraag naar zorg en de zorgkosten in de toekomst toe. Doordat de sector een slechte reputatie heeft qua werkomstandigheden, vindt er weinig instroom plaats en neemt het personeelstekort verder toe. In de afgelopen twee jaar is het aantal openstaande vacatures verdubbeld. Ook is het ziekteverzuim en de personeelsuitstroom in de zorg erg hoog. Samenwerkingsverbanden in de zorg en innovatieve oplossingen zijn nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Huisartsen en fysiotherapeuten

Naast de ziekenhuizen staan ook huisartsen onder druk. Zij ontvangen steeds vaker patiënten vanuit inhaalzorg of met voor- en nazorg van corona. Ze hebben een grote rol gekregen in de coronavaccinatieronde van dit najaar. Daarnaast kampen ze ook met personeelsuitval door ziekte of de quarantainemaatregel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013-4647100 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

E-mail ABAB
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan