Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Werkgevers moeten sinds 1 juli 2015 bij het beëindigen van een arbeidscontract een transitievergoeding betalen aan de werknemer. De arbeidsovereenkomst moet dan minimaal 24 maanden hebben geduurd en deze verplichting heeft directe werking. 

Transitievergoeding bij ontslag

Dat betekent dat de transitievergoeding altijd moet worden betaald bij het einde van een arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015, ook als de procedure voor die datum is ingediend. Ook bij het opzeggen van een dienstverband na twee jaar durende arbeidsongeschiktheid moet de werkgever de transitievergoeding betalen. Om dat te vermijden, laten werkgevers de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer vaak doorlopen, ook al heeft deze eigenlijk geen bestaansrecht of inhoud meer.

Toestemming opzeggen arbeidsovereenkomst 

Een voorbeeld: toen een werkneemster twee jaar arbeidsongeschikt was, vroeg de werkgever aan het UWV om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dat verzoek deed hij vóór 1 juli 2015. Hij kreeg echter pas in december 2015 toestemming. Na opzegging door de werkgever eindigde de arbeidsovereenkomst op 1 maart 2016. De werkgever meende dat hij geen transitievergoeding hoefde te betalen. De kantonrechter oordeelde anders.

Lagere transitievergoeding

De werkgever deed vervolgens een beroep op de overbruggingsregeling transitievergoeding in de hoop op een lagere transitievergoeding. De overbruggingsregeling is alleen bedoeld voor opzegging wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Een slechte financiële situatie van de werkgever is geen reden om geen transitievergoeding te hoeven betalen. De enige vorm van verlichting die de wet biedt, is betaling in termijnen.