Toepassing werkkostenregeling: tips

31 januari 2018
Artikel

Als werkgever past u verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe. U hoeft in principe niet meer per werknemer en per vergoeding te beoordelen of deze wel of niet belast is, maar kunt een percentage van 1,2% van de totale loonsom belastingvrij vergoeden. 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Geschreven door:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur
Telefoon van personeel valt onder de werkkostenregeling

De werkkostenregeling

Onder de WKR is het essentieel dat u weet welke vergoedingen en verstrekkingen u geeft aan uw medewerkers. Maak daarom een inventarisatie van alle personeelsverstrekkingen, zoals mobiele telefoons, een personeelsfeest, een kerstgeschenk, een cursus, een kostenvergoeding of een fiets van de zaak. 

Vervolgens stelt u belastingvrije forfaitaire ruimte (‘de pot’) vast binnen uw bedrijf. In 2018 bedraagt deze 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Vervolgens bepaalt u hoe uw personeelsverstrekkingen zich verhouden tot uw pot van 1,2%. Deze inventarisatie vormt de basis om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen wel of niet toe te wijzen aan de pot. Bij (dreigende) overschrijding van de pot kan het wenselijk zijn om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen.

Gebruikelijkheidscriterium

Het gebruikelijkheidscriterium geldt voor het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsbestanddeel. Dit betekent dat de vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Twijfelt u over de vraag of wat u verstrekt of vergoedt aan u werknemer binnen deze norm valt, neem dan contact op met onze loonbelastingspecialisten. 

Tip onbelaste vergoeding personeel

Houd tussentijds bij in hoeverre de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt benut. Houd hierbij ook rekening met de komende uitgaven die ten laste van de vrije ruimte komen, zoals een kerstpakket of een personeelsfeest. Heeft u nog ruimte over aan het einde van het jaar? Deze ruimte kunt u – binnen bepaalde kaders – benutten voor een onbelaste bonus aan uw personeel. Ook kunt u als werkgever besluiten kosten te vergoeden die uw werknemers gewoonlijk zelf dragen. 

Tip bij borrel of feest

Wilt u een borrel of feest geven? Organiseer dit dan op uw eigen bedrijf in plaats van op een externe locatie. De kosten van een feest op de eigen werkplek blijven buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling. U moet dan alleen een bedrag van € 3,25 toevoegen aan de WKR-pot als tijdens het feest een maaltijd wordt geserveerd. Dit forfait is aanzienlijk goedkoper dan de werkelijke waarde van de maaltijd.
 

Door slim om te gaan met de werkkostenregeling kunt u fiscaal voordeel behalen. Neem bij vragen of advies contact op met een van onze loonbelastingspecialisten. 

 

 

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur
Bel
013-4647268
Download de whitepaper over de werkkostenregeling

Werkkostenregeling: belangrijke aandachtspunten

Download hier de whitepaper
Downloaden whitepaper 10 tips over de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR)

10 tips voor een goede implementatie van de werkkostenregeling
Download het whitepaper