Toekomstgericht ondernemen: financieel aantrekkelijk innoveren

11 november 2016
Artikel

Onze wereld en de omgeving waarin u onderneemt verandert razendsnel. We bevinden ons momenteel aan de vooravond van de zogenaamde vierde industriële revolutie, Industrie 4.0. Volgens de experts wordt dit de grootste verandering ooit met ingrijpende consequenties voor de arbeidsmarkt en businessmodellen. Organen en onderdelen kunnen 3D-geprint worden, robots nemen werk uit handen en mensen en machines zullen 24/7 met elkaar via het internet verbonden zijn. “Science fiction van vandaag, is de realiteit van morgen”, stelt dr. André Kuipers.

man installeert zonnepanelen

Als ondernemer heeft u geen keuze. Om te kunnen overleven moet u mee met deze ontwikkelingen. Mensen verwachten meer maatwerk en meer service, zogenaamde ‘smart factory’: slimme productie en dienstverlening. U moet dus op zoek naar nieuwe of vernieuwde producten of diensten. Maar innoveren kost geld. Hoe kunt u met het oog op de toekomst financieel aantrekkelijk innoveren?

Fiscale stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid

Om duurzaam ondernemen en innovatie te bevorderen, zijn er vanuit de overheid een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van speciale investeringsaftrek of een tegemoetkoming in de kosten voor research en development. Daarnaast bestaan er speciale financieringsregelingen voor innovatie.

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  Aftrek voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in het midden- en kleinbedrijf die een beperkte investering willen doen in bedrijfsmiddelen.
   
 • Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  Aftrek voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energieoplossingen die voldoen aan de eisen van de Energie- of Milieulijst 2016. In combinatie met de MIA kunt u mogelijk ook 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven.
   
 • Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
  Een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De WBSO is een afdrachtsvermindering loonbelasting op grond van alle S&O-kosten (loonkosten maar ook overige kosten en uitgaven).
   
 • Innovatiebox
  De innovatiebox biedt een lager tarief voor de vennootschapsbelasting (5% in plaats van 20% of 25%) voor winst over immateriële activa waarvoor een octrooi is verleend of die het resultaat zijn van S&O-werk waarvoor u een S&O-verklaring heeft. 
   
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  Sinds 1 januari 2016 kunt u gebruikmaken van de ISDE, een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en palletkachels.
   
 • Innovatiekrediet
  Met het innovatiekrediet kunnen mkb-ondernemers maximaal 45% van de ontwikkelingskosten financieren.
   
 • Innovatief Borgstellingskrediet MKB (BMKB)
  Voor innovatieve ondernemers staat de overheid tegen gunstige voorwaarden borg voor een bedrijfsfinanciering tot maximaal € 1.500.000. 

 
Laat u goed adviseren!

U kunt dus als ondernemer financieel aantrekkelijk innoveren en investeren in de toekomst van uw onderneming. Om maximaal te kunnen profiteren van de geldende regelingen, is het belangrijk dat u aan de juiste voorwaarden voldoet. Laat u daarom tijdig adviseren. Een subsidiespecialist kan uw investeringsplannen toetsen aan de gestelde eisen van deze regelingen en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject tot de overdracht naar uw accountant.

aanmelden evenement ABAB

Wilt u inspiratie en tips opdoen over groei, innovatie en toekomstgericht ondernemen?

Meld u aan voor het ABAB jaarcongres Forward Thinking!
Meer over het ABAB jaarcongres Forward Thinking