Tips voor een juiste toepassing van de WAS

2 januari 2017
Wet- en regelgeving

Om te voorkomen dat werknemers de dupe zijn van constructies die werkgevers gebruiken om de regels voor het minimumloon te ontduiken, is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd. De wet heeft tot doel schijnconstructies te voorkomen.

Portretfoto van Jos van Mierlo
Geschreven door:
Jos van Mierlo Manager juristen
handdruk

Onderstaande tips kunnen u helpen bij een juiste toepassing van de WAS.

1. Betaal het minimumloon en pas op met inhoudingen en verrekeningen

Werknemers hebben recht op het volledige wettelijk minimumloon. Dit betekent dat er geen inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon mogen plaatsvinden. Dit verbod zou oorspronkelijk ingaan op 1 januari 2016, maar is uitgesteld tot 1 januari 2017. Voor de uitzendbranche wordt, onder voorwaarden, een uitzondering gemaakt voor verrekening van huisvestigingskosten en ziektekostenverzekeringen. Het minimumloon geldt ook voor AOW-gerechtigden.

2. Betaal het loon via de bank

Het is niet meer toegestaan om het volledige loon van uw werknemers contant uit te betalen. Bij contante betaling is het lastig te controleren of daadwerkelijk het minimumloon wordt betaald. Om onderbetaling te voorkomen, zijn werkgevers verplicht het loon giraal te betalen. Alles wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag wel contant worden uitbetaald.

3. Stort het loon op bankrekening werknemer

Het moet controleerbaar zijn of u het loon daadwerkelijk aan uw werknemer heeft uitbetaald. Het is daarom alleen mogelijk om op een gezamenlijke bankrekening van werknemers te storten als het om een en/of bankrekening gaat die op naam staat van alle betrokken werknemers.

4. Zorg voor een transparante loonstrook 

Een loonstrook moet voor alle personeelsleden duidelijk en begrijpelijk zijn. De bedragen op de loonstrook moeten worden toegelicht en de inhoud moet transparant zijn. Als de loonstrook die u aan uw werknemers verstrekt niet klopt, loopt u het risico op een boete.

5. Specificeer onkostenvergoedingen op loonstrook

Omdat onkostenvergoedingen niet op het minimumloon mogen worden ingehouden, moeten deze apart op de loonstrook worden gespecificeerd. Als een vergoeding onderdeel uitmaakt van het loon en niet naast het loon is opgenomen, moet u deze apart specificeren. Uit de omschrijving moet duidelijk worden waarvoor de vergoeding is bedoeld.  

6. Leg voorschotten op loon schriftelijk vast

Onder de WAS mogen er nog steeds voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Wel moet per saldo minimaal het minimumloon worden uitbetaald. Daarnaast moet u met uw werknemer schriftelijk overeenkomen dat er sprake is van een voorschot op het loon.

De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels van de WAS houden. Als u de regels overtreedt, wordt u mogelijk een boete of dwangsom opgelegd. Ook publiceert de inspectie namen van alle bedrijven die zijn gecontroleerd, zowel van bedrijven die de regels naleven als bedrijven die de regels ontduiken. Houd u aan de WAS en voorkom publicatie.

 

Wilt u meer weten over de toepassing van de WAS? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jos
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan