Tegemoetkoming (kleine) werkgevers bij zieke werknemers

21 september 2021
Artikel

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt met ingang van 1 januari 2022 aangepast. Er komt een gedifferentieerde premie om werkgevers tegemoet te komen bij de re-integratie van zieke werknemers.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Tegemoetkoming

Achtergrond voorstel

Van werkgevers wordt een actieve houding verwacht bij de re-integratie van zieke werknemers. Vooral kleine werkgevers ervaren hierbij knelpunten. Zij hebben minder mogelijkheden dan grotere werkgevers om een zieke werknemer te laten terugkeren in het arbeidsproces. De re-integratieverplichting vormt samen met de doorbetaling van het loon tijdens ziekte een zware last voor deze werkgevers.

Met het voorstel wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor deze kosten van loondoorbetaling en re-integratie.

Gedifferentieerde Aof-premie in 2022

Op dit moment betalen alle werkgevers dezelfde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), namelijk de basispremie WAO/WIA. Vanaf 1 januari 2022 wordt de premie afhankelijk van de loonsom.

Voor kleine werkgevers gaat een lagere premie gelden dan voor middelgrote en grote werkgevers. Tot en met een loonsom van 25 x het gemiddelde premieplichtige loon per medewerker per jaar behoort u tot de groep kleine werkgevers. Naar schatting zal de bovengrens in 2022 bij een loonsom van € 882.500 liggen.            

Kleine werkgevers kunnen het premievoordeel gebruiken om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB Verzuim Ontzorgverzekering. Deze verzekering dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en biedt kleine werkgevers ondersteuning bij hun taken rondom die betaling.

Aanpassing Werkhervattingskas

De premie Werkhervattingskas (Whk) kent al een gedifferentieerde premie. Op dit moment ligt de grens tussen kleine en (middel)grote werkgevers voor die premie bij 10 x het gemiddeld premieloon. Met ingang van 1 januari 2022 wordt die grens verhoogd en gelijkgetrokken met de indeling voor de Aof-premie (25 x gemiddeld premieplichtig loon).

Dit betekent dat meer werkgevers een sectoraal bepaalde Whk-premie gaan betalen. Zieke of arbeidsongeschikte (ex)werknemers binnen het eigen bedrijf hebben daardoor veel minder effect op de (toekomstige) premielast.

Meer weten?

Onze adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail

Voor verzekeringsoplossingen kunt u contact opnemen met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2022.

Wilt u meer weten over de gedifferentieerde Aof-premie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan