Subsidiemogelijkheden om 2022 goed te beginnen

27 januari 2022
Artikel

Het nieuwe jaar is uit de startblokken. Heeft u al nagedacht over uw innovatieprojecten voor 2022? Staat verduurzaming van uw bedrijfsmiddelen op de planning? Wilt u uw personeel de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen? Start 2022 goed en maak gebruik van de volgende subsidiemogelijkheden.

Portretfoto van Roy Hoven
Roy Hoven Manager Subsidiefocus
Zonnepanelen op een bedrijfsgebouw

Investeren in duurzamere bedrijfsmiddelen

Wilt u investeren in duurzame bedrijfsmiddelen? Check dan altijd of u fiscaal voordeel kunt behalen, bijvoorbeeld via de Energie-investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Op de Energielijst 2022 en Milieulijst 2022 staan alle middelen die in aanmerking komen voor aftrek.

Wist u trouwens dat de MIA en EIA ook mogelijkheden bieden bij de bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen? Staat uw investering op een van genoemde lijsten, dan is er een fiscale aftrekpost te behalen van 27% tot 45,5%.

Tip: in sommige gevallen kunt u bij investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek ook Vamil aanvragen. In dat geval kunt u 75% van uw investering willekeurig afschrijven.

Fiscaal voordeel bij investeren in bedrijfsmiddelen zonder exacte omschrijving

Bij investeringen in verduurzaming van bijvoorbeeld processen of gebouwen, waarbij u een energiebesparing of milieuvoordeel realiseert, kunnen de generieke codes binnen de EIA- en MIA-regeling uitkomst bieden. Enkele voorbeelden van deze codes zijn:

  • nieuwe en innovatieve, milieuvriendelijke technologie;
  • technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe of bestaande processen;
  • apparatuur voor recycling van grondstoffen;
  • productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa;
  • technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Deze generieke codes geven niet aan welke investeringen in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, maar welk doel de beoogde investeringen moeten hebben. Belangrijk is dat uw investeringen aanzienlijk duurzamer zijn dan wat gangbaar is in uw branche.

Een aanvraag indienen onder een generieke code vergt meer voorbereidingswerk. Zo moet u een berekening van de terugverdientijd toevoegen. En voor uw aanvraag Milieu-investeringsaftrek moet u uw investering afzetten tegen referentie-investeringen. 

Investeren in CO2-reductie met SDE++

De SDE++ subsidie is een populaire regeling voor investeringen in zonnepanelen. Maar ook andere CO2-reducerende maatregelen en investeringen in hernieuwbare energie komen in aanmerking voor de SDE++-subsidie. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en de te verkrijgen subsidie loopt op naarmate de deadline van de openstelling nadert.

Op dit moment is de SDE++-regeling gesloten. Houd onze website in de gaten voor de nieuwe openstellingsdata voor 2022.

SLIM-subsidie: investeren in ontwikkeling medewerkers

De SLIM-subsidie is bedoeld voor de versterking van de leercultuur binnen uw bedrijf. U kunt subsidie ontvangen voor bijvoorbeeld:

  • het opstellen van een opleidingsplan;
  • het verkrijgen van loopbaanadviezen;
  • het invoeren van een methode om kennis en vaardigheden te ontwikkelen;
  • het aanbieden van praktijkleerplaatsen.

De SLIM subsidie kent in 2022 drie openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 1 juni tot en met 30 juni. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.

Verduurzaming via eigen ontwikkeling: WBSO en Innovatiebox

Bent u van plan om zelf een product, dienst of proces te ontwikkelen voor het verduurzamen van uw bedrijf? De fiscale stimuleringsregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) vergoedt loon- en overige kosten en uitgaven voor eigen ontwikkeling. U kunt het hele jaar door WBSO aanvragen.

Wist u dat een positieve WBSO-beschikking (S&O-verklaring) ook toegang kan bieden tot de Innovatiebox? Hiermee kunt u de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen naar 9%. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Roy Hoven, manager Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Roy een e-mail. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Roy
Portretfoto van Roy Hoven
Manager Subsidiefocus
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan