Stikstofproblematiek bepalend voor de toekomst van melkveehouders

29 oktober 2021
Artikel

Twee jaar na het eerste boerenprotest is de stikstofproblematiek weer helemaal terug op de politieke agenda. En dat is nodig ook, want na een lange periode van onzekerheid verlangen ondernemers naar twee dingen: duidelijke en haalbare richtlijnen.

Portretfoto van Erik van Gorp
Neem contact op met:
Erik van Gorp Agrarisch bedrijfsadviseur
Melkveehouders

Stip op de horizon

De aanhoudende politieke onzekerheid in het stikstofdossier zorgt ervoor dat het onderwerp steeds complexer wordt. Boeren smeken om duidelijkheid en dat is heel begrijpelijk en noodzakelijk om hun toekomstplannen te kunnen maken en realiseren. Een duidelijke stip op de horizon is nodig om scherp te krijgen waar je met het bedrijf heen wilt en welke mogelijkheden er zijn. Maar zonder heldere politieke keuzes blijft het voor ondernemers lastig om vooruit te kijken en risico’s te nemen en in te calculeren. En dat is toch waar het bij ondernemen om draait.

Grote regionale verschillen

Binnen de 162 Natura 2000-gebieden in Nederland geldt soortenbescherming, gebiedsbescherming of een combinatie van beide. Een deel van deze gebieden is aangemerkt als stikstofgevoelig. De Stikstofwet schrijft een stikstofemissiereductie van 36 procent voor in 2030 en 50 procent in 2050. Doelen die melkveehouders en ketenpartners voor een flinke opgave gaan stellen. Kijkend naar de veedichtheid en de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur, zijn de uitdagingen voor Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel het grootst als het gaat om stikstof rondom de Natura-2000 gebieden. Daarbij zijn er grote regionale verschillen; Groningen heeft bijvoorbeeld relatief veel melkkoeien, maar minder stikstofgevoelige natuur.

Plannen voor een vitale melkveehouderij

In het voorstel; ‘Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij’ (opgesteld door Rabobank in samenwerking met de NAJK, LTO Nederland en NZO) staan plannen voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Hiervoor is een minimale overheidsinvestering van € 1,3 miljard tot 2030 vereist. De plannen betreffen onder meer managementmaatregelen (meer weidegang, water toevoegen bij het aanwenden van mest en minder eiwit in het voer), structuurversterking en aanpassing van stalsystemen op basis van bestaande technieken.

Lastige keuzes

Naar alle waarschijnlijkheid komen melkveehouders al op redelijk korte termijn voor lastige keuzes te staan: investeren in maatregelen of stoppen. Op de oude voet doorgaan zal niet gaan door de stikstofdoelen. Ondernemers zullen dus moeten innoveren, hun bedrijf verplaatsen en/of doorontwikkelen op meerdere locaties, nieuwe businessmodellen verkennen, neveninkomsten generen of… stoppen. Hoogste tijd dus voor duidelijkheid uit Den Haag, zodat u met familie en adviseurs om de tafel kunt om te bepalen wat er wel of niet mogelijk is met het oog op de toekomst.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met de toekomst van uw bedrijf en kunt u hierbij hulp gebruiken? Neem contact op met Erik van Gorp, agrarisch bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 040-2942632 of stuur Erik een mail.

Wilt u aan de slag met de toekomst van uw bedrijf en kunt u hierbij hulp gebruiken? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erik
Portretfoto van Erik van Gorp
Agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
040-2942632
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu