S&O-verklaring staat niet altijd garant voor aftrek

9 juli 2018
Wet- en regelgeving

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) kan worden geweigerd als de belastingplichtige geen gedetailleerde urenstaat kan overhandigen aan de inspecteur. Zo oordeelde de rechtbank Noord-Nederland onlangs. 

Portretfoto van Robert Gall
Geschreven door:
Robert Gall Senior belastingadviseur
rekenmachine en laptop

Belastingplichtige produceerde samen met twee vennoten innovatief snoepgoed. Voor de ontwikkelingswerkzaamheden heeft zij een S&O-verklaring aangevraagd. Ondanks dat de belastingplichtige een S&O-verklaring had aangevraagd en daarbij een goedgekeurde urenverantwoording heeft afgegeven bij het RVO, weigerde de inspecteur de S&O-aftrek toch. 

Belastingplichtige heeft onderbouwd met een urenstaat en haar agenda dat zij ten minste 1.225 uur in haar onderneming heeft gewerkt. Hierdoor heeft zij recht op zelfstandigenaftrek. Om in aanmerking te komen voor de S&O-aftrek geldt een aanvullende eis: dat zij ten minste 500 uur aan innovatiewerkzaamheden heeft besteed.

Gedetailleerdere urenspecificatie

De urenspecificatie voor de innovatieve werkzaamheden moet gedetailleerder zijn dan de urenspecificatie voor de zelfstandigenaftrek. Uit de urenspecificatie voor de innovatieve werkzaamheden moet kunnen worden nagegaan of de feitelijke arbeid kwalificeert als S&O-werk. Belastingplichtige in casu heeft alleen de totaal per dag aan S&O-werk bestede uren vermeld, zonder daarbij de details te vermelden over de exacte aard van de werkzaamheden. Uit de urenspecificatie moet onder andere blijken op welke dag, hoeveel uren aan welke afzonderlijke handelingen zijn besteed. 

Het feit dat het RVO de urenspecificatie niet corrigeert maar accepteert, betekent niet dat de inspecteur ermee akkoord moet gaan. 

Het is van belang om een gedetailleerde urenspecificatie bij te houden om de S&O-aftrek te kunnen claimen. Zorg dat uit deze urenspecificatie duidelijk blijkt wanneer en hoeveel uren er aan welke verschillende werkzaamheden zijn besteed. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan