SLIM-regeling

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Binnen de nieuwe subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) is extra ruimte gecreëerd voor landbouwbedrijven. Wees er wel op tijd bij; de SLIM-regeling is populair!

Portretfoto Mariska Teurlings
Neem contact op met:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Man leest over de subsidieregeling SLIM

Doel subsidie

Doel van de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) is het stimuleren van het 'een leven lang leren'-principe. Ook wil de subsidieverstrekker deze werkwijze bij meer bedrijven deel laten worden van de standaard bedrijfsvoering. 

In aanmerking komende activiteiten

De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:

  • het doorlichten van de onderneming; uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • het gedurende enige tijd aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg (geen BOL- of BBL-traject) bij een erkend leerbedrijf. 

Subsidie aanvragen

In de maand maart hebben enkelvoudige mkb-bedrijven een aanvraag kunnen indienen voor de SLIM-subsidie. In de maand april is het de beurt aan samenwerkingsverbanden. Ook grootbedrijven die actief zijn in de horeca, recreatie of landbouw kunnen in deze periode de SLIM-subsidie aanvragen. 

Subsidiebedragen

Het subsidiepercentage voor deelnemers aan een samenwerkingsverband bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Onder deze kosten vallen de inhuur van een externe adviseur, aanschaf van benodigde materialen en de eigen directe kosten. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000. Wilt u een praktijkleerplaats aanbieden? Dan betreft het maximale bedrag €2.700 per leerling per schooljaar. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 24.999. In 2020 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor enkelvoudige aanvragen, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Vraag op tijd aan

Wilt u een aanvraag indienen voor de SLIM-subsidie? Dan kan dit tot en met 30 juni 2020. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening vindt eerst loting plaats voordat wordt overgegaan op beoordeling. Omdat de SLIM-subsidie erg populair is, adviseren wij u tijdig uw aanvraag in te dienen. Naar verwachting zal er onder de enkelvoudige aanvragen, die ondernemers eerder konden indienen, loting plaatsvinden. In september volgt een nieuwe openstelling voor deze bedrijven.

Meer weten

Wilt u investeren in uw onderneming en personeel? Neem dan nu al contact op om de subsidiemogelijkheden voor uw project te bespreken. Door nu al te zorgen voor een goed plan, kunnen we kans op goedkeuring voor uw project vergroten! Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant bij Subsidiefocus, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een mail.

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Onze consultant helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Portretfoto Mariska Teurlings
Consultant subsidies
Bel
073-6465336
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan