Schenkingsvrijstelling eigen woning 2018: maximaal € 100.800

22 februari 2018
Artikel

In 2018 is het mogelijk om maximaal € 100.800 te schenken via de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. De regeling lijkt simpel, maar het benutten van de vrijstelling is niet zo vanzelfsprekend als op het eerste gezicht lijkt.

Portretfoto van Marloes Brands
Geschreven door:
Marloes Brands Belastingadviseur, estate planner
Ouder en kind in gesprek over schenkingsvrijstelling

Voorwaarden

U kunt gebruikmaken van de vrijstelling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De persoon die de schenking ontvangt is op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud;
  • Het bedrag wordt gebruikt voor:
  • de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning;
  • het aflossen van de eigenwoningschuld;
  • de aflossing van de restschuld van een eerder verkochte eigen woning (ontstaan na 28 oktober 2012);
  • het afkoopbedrag van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De regeling is dit keer op enkele punten ruimer. Zo mag u de schenking spreiden over drie opeenvolgende jaren. Ook kan de schenking aan iedereen worden gedaan. Niet alleen door ouders aan kinderen.

Overgangsregeling voor schenking aan kinderen

Schonk u al eerder een geldbedrag aan uw kinderen én wilt u nogmaals schenken voor de eigen woning? Afhankelijk van de periode waarin uw eerdere schenking viel, kunt u een bedrag lager dan € 100.800 belastingvrij schenken en in sommige gevallen ‘slechts’ de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. Controleer voordat u de schenking doet altijd of u voor de verhoogde vrijstelling in aanmerking komt.

Schenking vóór 1 januari 2010
Maakte u vóór 2015 gebruik van de verhoogde schenkingsvrijstelling (die bestond toen enkel tussen ouders en kinderen)? Dan kunt u in 2018 maximaal € 27.871 vrijgesteld schenken. Heeft u in 2016 gebruikgemaakt van de inhaalvrijstelling? Dan kunt u in 2018 nog gebruikmaken van een extra schenkingsvrijstelling van € 47.198.

Schenkingen in de periode van 2010 tot en met 2014
Deed u in de periode van 2010 tot en met 2014 een schenking op basis van de verhoogde vrijstelling? Dan is er (vooralsnog) geen overgangsrecht opgenomen in de wet. Dit betekent dat u geen beroep kunt doen op de nieuwe vrijstelling, ook al schonk u destijds niet het gehele vrijgestelde bedrag van € 100.800.

Schenkingen gedaan in 2015 of 2016
Schonk u in 2015 of 2016 een bedrag ter hoogte van de verhoogde vrijstelling? Dan kunt u in 2018 een bedrag van maximaal € 47.198 belastingvrij schenken.

Laat u adviseren

Naast de hoogte van de vrijstelling, gelden er nog een aantal voorwaarden voor schenking. Het kan dan gaan om de termijn waarin de diverse bestedingen moeten plaatsvinden, maar ook in het mogelijk herroepen van de schenking. Door de ingewikkelde overgangsregeling en verschillende mogelijkheden, zoals het opnemen van een uitsluitingsclausule, is het verstandig advies te vragen aan een expert. Doe dit voordat u de schenking doet. Kunt u geen gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling? Er zijn mogelijke alternatieven!

Wilt u meer weten over de schenkingsvrijstelling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marloes
Portretfoto van Marloes Brands
Belastingadviseur, estate planner
Bel
040-2942666
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan