Schenking bij aankoop eigen woning

14 mei 2019
Wet- en regelgeving

Ouders hebben vaak de wens om hun kinderen te helpen bij de aanschaf van een eigen woning. Onder voorwaarden kan een bedrag tot circa € 102.000 vrijgesteld geschonken worden. Dit kan in contanten, maar ook door de overdracht van een woning tegen een lage waarde.

Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Geschreven door:
Bert van den Kerkhof Hoofd vaktechniek belastingadvies
Schenking bij aankoop eigen woning

Waarde woning

Het komt geregeld voor dat ouders een woning aan een kind verkopen met de afspraak dat het kind niet de werkelijke waarde hoeft te betalen, maar het huis voor een lager bedrag koopt of dat een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de schenkingsvrijstelling, is het van belang het bedrag van de schenking juist vast te stellen. Tussen ouders en kind zal het bedrag van de schenking duidelijk zijn: het verschil tussen de werkelijke waarde van de woning en het bedrag dat uiteindelijk betaald wordt. In de Successiewet wordt, wanneer er sprake is van een schenking op een woning, voor de waarde van een woning de WOZ-waarde gehanteerd. Of voor de berekening van de schenkbelasting uitgegaan moet worden van de werkelijke waarde of van de WOZ-waarde is onder meer afhankelijk van de wijze waarop geschonken wordt.

Voorbeelden van schenking

1.    Overdracht woning tegen werkelijke waarde van € 200.000 met WOZ-waarde van € 210.000, kwijtschelding koopsom € 102.000, betaling € 98.000. Bedrag schenking: € 102.000 of € 112.000?
2.    Overdracht woning tegen werkelijke waarde van € 200.000 met WOZ-waarde van € 200.000, kwijtschelding koopsom € 102.000, betaling € 98.000. Hier wordt € 102.000 geschonken.
3.    Overdracht woning tegen werkelijke waarde van € 200.000 met WOZ-waarde van € 190.000, kwijtschelding koopsom € 102.000, betaling € 98.000. Bedrag schenking: € 102.000 of € 92.000?

Volgens de Successiewet moet, bij een schenking op een woning, de woning gewaardeerd worden op de WOZ-waarde voor de bepaling van de hoogte van de schenking. Het maakt echter verschil of een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden of dat de woning zelf tegen een lagere waarde wordt overgedragen. Bij kwijtschelding van de koopsom wordt doorgaans het bedrag van de kwijtschelding als schenking belast. Bij overdracht van de woning tegen een lagere waarde dan de werkelijke waarde wordt doorgaans uitgegaan van de WOZ-waarde. De literatuur is hierover verdeeld, maar neigt naar deze werkwijze.

Bepaling waarde

Uiteraard is het voor de berekening van de schenking van belang om uit te gaan van de juiste waarde van de woning, bij voorkeur vastgesteld door een erkend taxateur. Als u de woning overdraagt tegen de werkelijke waarde en vervolgens een deel van de koopsom kwijtscheldt, wordt er op de woning zelf niet geschonken en hoeft u naar onze mening geen rekening te houden met de WOZ-waarde. Dit is aantrekkelijk wanneer de WOZ-waarde hoger is dan de getaxeerde werkelijke waarde, zoals in voorbeeld 1 hierboven. De schenking zou dan € 102.000 bedragen, uitgaand van de werkelijke waarde en het bedrag van de kwijtschelding. Uitgangspunt is dat er bezwaar gemaakt is tegen de WOZ indien deze hoger is dan de getaxeerde werkelijke waarde.

Wanneer de WOZ-waarde lager is dan de getaxeerde werkelijke waarde, zoals in voorbeeld 3, dan is het aantrekkelijk om de woning zelf voor een te lage waarde over te dragen in plaats van een deel van de koopsom kwijt te schelden. Wordt de woning in voorbeeld 3 overgedragen tegen een bedrag van € 98.000, dan is het duidelijk dat op de woning zelf geschonken is. Volgens de Successiewet moet u dan uitgaan van de WOZ-waarde van € 190.000. De schenking blijft dan beperkt tot € 92.000. In dit geval had er dus meer vrijgesteld geschonken kunnen worden.

Zoals gezegd, is een goede waardebepaling van de woning van belang. Bij een significante afwijking van de WOZ-waarde moet de oorzaak van het verschil nagegaan worden. Was de WOZ-waarde niet juist? Welke uitgangspunten hebben tot de waardevaststelling geleid? Zonder goede onderbouwing kan het bedrag van de schenking niet worden bepaald.

Overweegt u een schenking bij de overdracht van een woning, neem dan vooraf contact op met uw adviseur. Afhankelijk van de wijze van overdracht kunt u mogelijk heffing van schenkbelasting voorkomen of beperken. 

Meer weten

Wilt u meer informatie over schenking bij aankoop eigen woning? Neem contact op met Bert van den Kerkhof op telefoonnummer 013- 4647153 of u kunt Bert een e-mail sturen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bert
Portretfoto van Bert van den Kerkhof
Hoofd vaktechniek belastingadvies
Bel
013- 4647153
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan