SBV-regeling steun in de rug voor innovatieve boeren

‘Eigenlijk laat de overheid met de SBV-regeling zien dat ze innovatie in de veehouderij wil stimuleren. De overheid ziet dat er kansen zijn om emissies, zoals ammoniak en methaan, te reduceren via innovatieve stallen of via managementmaatregelen.’

Portretfoto van Hans Jacobs
Neem contact op met:
Hans Jacobs Manager innovatie
SBV-regeling steun in de rug voor innovatieve boeren

Aan het woord is Hans Jacobs, manager innovatie Agri & Food bij het bedrijf Epiic. ‘Voor de komende tien jaar stelt de overheid € 500 miljoen beschikbaar om ondernemers te helpen om innovaties in stallen of in het management te testen in de praktijk. De regeling is echt gericht op boeren; de subsidie is voor een belangrijk deel gericht op de kosten die zij maken als ze aan de slag gaan met het verminderen van emissies.’

Oplossingen bij de bron

Het bedrijf Epiic waar Jacobs voor werkt is een dochteronderneming van ABAB. Het bedrijf begeleidt ondernemers bij het opstellen van diverse subsidieaanvragen en het projectmatig begeleiden van deze trajecten. Zo werden er al diverse projectplannen geschreven en ingediend voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV). Het is een regeling die uitgegeven wordt door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarvan veel boeren het bestaan eigenlijk onvoldoende kennen, stelt Jacobs. ‘De overheid zoekt naar oplossingen die de emissieproblemen bij de bron aanpakken. Dus niet de zogenoemde 'end-of-pipe-oplossingen', zoals luchtwassers, maar maatregelen waar zowel de natuur, de omgeving alsook het dier baat bij heeft. Nieuwe huisvestingssystemen bijvoorbeeld, of maatregelen in het management, zoals specifieke rantsoenen.’ De hoeveelheid subsidie verschilt per investering, maar kan oplopen tot een volledige onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld het meten van emissies. ‘Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een project aan minimaal drie voorwaarden voldoen’, aldus Jacobs. ‘De veehouder moet bij de aanvraag samenwerken met een onderzoeksinstelling, zoals Wageningen Livestock Research of ILVO, het resultaat van emissieverlaging moet meetbaar zijn en de emissies moeten een jaar lang gemeten worden.’

Hoeveelheid subsidie is serieus geld

Komende jaren is er jaarlijks € 50 miljoen aan subsidie beschikbaar. ‘Dat is serieus geld’, aldus Jacobs. Het schrijven van een goed projectplan en het zorgvuldig indienen ervan kan teleurstellingen voorkomen. Niet elk plan krijgt namelijk goedkeuring bij RVO. ‘De eerste plannen die ingediend en goedgekeurd zijn, betroffen technische innovaties. Maar ik kan me indenken dat goed doordachte en meetbare managementmaatregelen ook kans van slagen hebben.’

Jacobs wijst er op dat bij de aanvraag bedrijfsgrootte geen rol speelt. ‘Het is een regeling voor boeren die toekomstgericht denken en een uitdaging aan durven te gaan. Die € 500 miljoen is daarbij een mooie steun in de rug.’

Dit artikel verscheen in vakblad Veeteelt+.

Let op: door de onzekerheden in de sector is deze regeling voorlopig on-hold gezet.

Meer weten?

Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie, via telefoonnummer 073-6465475 of e-mail Hans. Hij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over de SBV-regeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan