Sancties Wet aanpak schijnconstructies en minimumloon

10 maart 2017
Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2017 zijn alle fases van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Hierdoor zijn er ook wijzigingen in de Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML). Om te sturen op naleving van deze regelgeving is er een beleidsregel met sancties op het overtreden van de WAS/WML. Zorg dat u aan alle eisen voldoet en boetes voorkomt! 

Portretfoto van Ralph Kops
Geschreven door:
Ralph Kops Jurist arbeidsrecht
muntgeld
  • Boete bij onderbetaling: maximaal € 10.000 per werknemer
    Betaalt u minder dan het minimumloon of de minimale vakantiebijslag? Dan kan de boete oplopen tot maximaal € 10.000 per onderbetaalde werknemer. De uiteindelijke boete is afhankelijk van de mate en duur van de onderbetaling. Bedraagt de onderbetaling minder dan 5% of minder dan € 50? Dan krijgt u slechts een schriftelijke waarschuwing. Daarbij krijgt u de kans om dit binnen vier weken te herstellen. Blijft herstel uit, dan krijgt u alsnog een boete. Heeft u in de afgelopen vijf jaar al een waarschuwing gehad? Dan krijgt u direct een boete.
  • Boete bij contante loonbetaling: maximaal € 1.250 per werknemer
    Betaalt u het loon geheel of gedeeltelijk per kas uit? Dan riskeert u een boete van maximaal € 1.250 per werknemer. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de periode dat u het loon niet giraal betaalde.
  • Boete bij geen of onvolledige loonstrook: maximaal € 2.000 tot € 12.000 per werknemer
    De boete voor het uitbetalen van loon zonder gespecificeerde loonstrook kan oplopen tot maximaal € 2.000 per werknemer. Met de loonstrook moet geverifieerd kunnen worden of u het correcte minimumloon en de correcte minimumvakantiebijslag uitbetaalt. Voldoet de loonstrook hier niet aan, dan riskeert u een boete van maximaal € 12.000 per werknemer. Is het dienstverband korter dan zes maanden? Dan bedraagt deze boete maximaal € 9.000 per werknemer. Dit is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Voor alle genoemde sancties geldt een matigingsfactor van 0,6 als u een natuurlijk persoon bent met werknemers.

Tot slot kan de overheid u een dwangsom opleggen van maximaal € 40.000 wanneer u niet voldoet aan de eisen. U moet dan binnen een gestelde periode orde op zaken stellen. In het uiterste geval moet u in de tussentijd uw bedrijfsactiviteiten staken. Lees onze tips voor juiste toepassing van de WAS om boetes te voorkomen.

Wilt u meer weten over de WAS? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ralph