SABE-regeling opnieuw opengesteld per 4 april 2022

21 maart 2022
Artikel

Vanaf 4 april kunt u via de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) weer een voucher aanvragen voor gratis advies om uw bedrijfsvoering verder te verduurzamen. 

Portretfoto van Gert-Jan Haanen
Gert-Jan Haanen Directeur consultancy
Scholings- en adviesbudget voor agrarisch ondernemers

Vier onderdelen

U kunt een voucher aanvragen voor een van deze vier onderdelen:

  1. Cursus over duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 800
  2. Advies over duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 1.500
  3. Bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 6.000
  4. Opleiding bedrijfscoach in duurzame landbouw ter waarde van maximaal € 1.250

Meer informatie over deze onderdelen vindt u op de website van RVO

Voorwaarden aanvraag SABE-voucher

Voor het aanvragen van de voucher gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met SBI-code 011, 012, 013, 014, 015 of 016.
  • U krijgt in een kalenderjaar één keer de mogelijkheid een voucher aan te vragen voor advies of een cursus. U kunt maar voor één onderdeel een voucher aanvragen.
  • Heeft u voor 1 januari 2022 een besluit tot goedkeuring van voucheraanvraag SABE Advies en cursus voor agrariërs ontvangen? Dan kunt u in 2022 een nieuwe subsidieaanvraag indienen en een voucher toegekend krijgen. Dit is zelfs mogelijk voor hetzelfde aandachtsgebied.
  • Het is niet mogelijk om een voucher die in een volgende openstelling wordt verkregen, te bundelen en te gebruiken voor een groter advies omtrent dezelfde adviesvraag. De nieuwe voucher moet bedoeld zijn voor een andere (nieuwe) adviesvraag.
  • U krijgt het advies van een erkende bedrijfsadviseur. Voor het onderdeel bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw moet de bedrijfsadviseur minimaal gecertificeerd zijn voor aandachtsgebieden E3 en E4. 
  • Is het maximaal aantal uitgereikte vouchers bereikt? Dan worden de aanmelders op de dag van overtekenen geloot.

Keuze meerdere aandachtsgebieden

U heeft wederom de keuze uit meerdere aandachtsgebieden. Namens ABAB Agro Advies KvK-nummer 17189962 zijn onderstaande bedrijfsadviseurs gecertificeerd voor de volgende aandachtsgebieden:

Aandachtsgebied

Bedrijfsadviseur ABAB Agro Advies

A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

M.A.M. (Marc) Strikkeling

 

 

A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen

M.A.M. (Marc) Strikkeling

 

 

A5 Natuurinclusieve landbouw

H.A.A. (Erik) van Gorp

 

 

E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf

S.A.H. (Bas) Korsten

 

F.J.M. (Frank) Steenbreker

 

C.A.A. (Kees) Ligthart

 

H.A.A. (Erik) van Gorp

 

P.W.E.M. (Paul) Bosch

 

J.W. (Johan) Bartels

  R.G.C. (René) Boots
  W.J.C. (Willem) Manders
  M.A.M. (Marc) Strikkeling
  A.P.C. (André) Klemans
  C.A.M. (Corry) Verhoeven

 

 

E2 Horizontale samenwerking

F.J.M. (Frank) Steenbreker

 

P.W.E.M. (Paul) Bosch

 

W.M.G. (Helma) van Rozendaal-Kaathoven

 

 

E3 Het starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming

S.A.H. (Bas) Korsten

 

W.M.G. (Helma) van Rozendaal-Kaathoven

 

P.W.E.M. (Paul) Bosch

 

J.W. (Johan) Bartels

 

H.A.F. (René) van der Heijden

  F.J.M. (Frans) van Wanrooij 

 

 

E4 Verdienvermogen

F.J.M. (Frank) Steenbreker

 

H.A.A. (Erik) van Gorp

  M.A.M. (Marc) Strikkeling

 

Subsidieaanvraag indienen

Op maandag 4 april 2022 om 00:01 ‘s-nachts gaat het e-loket van RVO open voor aanvragen. Mocht de regeling de eerste 24 uur overschreven worden, dan wordt er geloot onder de goedgekeurde aanvragen. De voucher is een jaar geldig. Het is belangrijk dat u vooraf een duidelijke adviesvraag formuleert en weet bij welke gecertificeerde bedrijfsadviseur u daarmee terecht kunt. Heeft u al een aanvraag gedaan en kiest u toch voor een andere erkende bedrijfsadviseur of aandachtsgebied? Dan kunt u achteraf een wijzigingsverzoek indienen.

Meer weten?

Wilt u dat ABAB de subsidieaanvraag voor u verzorgt? Geef dan nu uw naam, onderdeel, aandachtsgebied en formulering van de adviesvraag door aan uw contactpersoon binnen ABAB of neem contact op met Gert-Jan Haanen via telefoonnummer 040-2942643 of stuur Gert-Jan een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gert-Jan
Portretfoto van Gert-Jan Haanen
Directeur consultancy
Bel
040-2942643
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan