Nieuwe renseigneringsverplichting voor werkgevers vanaf 2022

20 september 2022
Artikel

Betaalt u arbeidskrachten of dienstverleners die niet bij u in dienst zijn? Sinds 1 januari 2022 moet u de Belastingdienst informeren over betalingen aan derden. Deze informatie moet uiterlijk op 31 januari 2023 binnen zijn.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Renseigneringsverplichting

Renseigneringsverplichting: opgaaf betalingen aan derden

Sinds 1 januari 2022 is iedere werkgever verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over betalingen aan derden. Voorheen hoefde u deze informatie alleen te verstrekken als de Belastingdienst u daarom had gevraagd. Dit is aangepast door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Welke gegevens moet u aanleveren?

Als werkgever moet u na afloop van het kalenderjaar de volgende gegevens registreren en aanleveren bij de Belastingdienst:

  • de naam, het adres, het BSN en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen, inclusief kostenvergoedingen;
  • de datum waarop de bedragen zijn uitbetaald.

Wanneer moet u de gegevens aanleveren?

Over de betalingen aan derden in 2022 moet u de Belastingdienst uiterlijk 31 januari 2023 informeren. Dat lijkt nog ver weg. Toch is het van belang dat u uw administratieve processen zo spoedig mogelijk aanpast aan de regelgeving. Op die manier heeft u deze betalingen goed in beeld en bent u voorbereid op de nieuwe verplichting.

Uitzonderingen van de renseigneringsverplichting

De renseigneringsverplichting geldt uiteraard niet voor betalingen aan uw werknemers. De Belastingdienst ontvangt de gegevens van uw werknemers namelijk al via de loonadministratie. Ook hoeft u betalingen aan de volgende natuurlijke personen niet te melden:

  • betalingen aan vrijwilligers (voor zover deze de maximale vrijwilligersvergoeding niet overschrijden);
  • betalingen op grond van facturen die voldoen aan de eisen van de Wet op de omzetbelasting en waarop de btw is vermeld;
  • betalingen aan artiesten, beroepssporters of leden van een gezelschap die op grond van een verdrag niet in Nederland zijn belast.

Alle andere betalingen aan derden moet u wel melden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de betaling van facturen van freelancers die gebruikmaken van de kleine ondernemersregeling. Daarop staat namelijk geen omzetbelasting vermeld.

Let op: voor bovengenoemde uitzonderingen kan de Belastingdienst u nog wel verzoeken om informatie aan te leveren. U hoeft dan geen BSN te verstrekken.

Renseigneringsverplichting bij btw-vrijstelling

Het artikel 'Een verduidelijking: renseigneringsverplichting bij btw-facturen voor arbeidskrachten' geeft een toelichting hoe de renseigneringsverplichting uitwerkt bij toepassing van een btw-vrijstelling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de renseigneringsverplichting? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2023. 

Wilt u meer weten over uw verplichtingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan